Høyres nye stjerne sabler ned Røe Isaksen: – Verden ikke er så enkel

Høyres tidligere kronprins Torbjørn Røe Isaksen (42), som er på vei ut av toppolitikken, blir sablet ned av regjeringskollega Henrik Asheim (37), som seiler opp som ny stjerne.

Høyres store ideolog Røe Isaksen har visjoner om en helt ny måte å styre innvandringspolitikken på.

Som leder av partiets innvandringspolitiske utvalg har han gått varmt inn for en ny «handlingsregel» for å få til en mer forutsigbar innvandring til Norge.

Kommer det få innvandrere ett år, skal det kompenseres med flere året etter, og omvendt. Slik får du over tid - for eksempel 10 år - et gjennomsnitt på et ønsket måltall innvandrere i året, bestemt av Stortinget.

Forslaget ble spilt inn til Høyres programkomitè, men falt fullstendig igjennom.

– Vi vurderte det grundig, men faktum er at verden ikke er så enkel. Vi ser også de siste årene at ting kan forandre seg raskt og da er det vanskelig å planlegge over en lang periode hvor mange flyktninger det skal komme hvert år, sier Henrik Asheim, som er nestleder for Høyres programkomitè.

Ny kurs uten Røe Isaksen

Erna Solbergs forsknings- og høyere utdanningsminister blir av mange ansett som en ny kronprins i Høyre, og har som nestleder i programkomiteen fått tillit til å stå i front nåt det stakes ut en fremtidige kurs for Høyre.

Og der er det ikke plass til Røe Isaksens visjoner.

Asheim gir uttrykk for at det er virkelighetsfjernt å styre innvandringen etter måltall og en handlingsregel.

– Hva om det skjer noe i Hviterussland, Ukraina, i andre deler av verden som gjør at presset blir stort? Da kan ikke vi stå der med en handlingsregel. Vi må hele tiden forutsette at når det er lave mottakstall, så tar vi i mot færre, når det er flere, så tar vi imot flere, sier Asheim til TV 2.

– Godt gjennomtenkt

Røe Isaksen lanserte tidligere forslaget i flere medier. Antallet kvoteflyktninger skulle ifølge Røe Isaksen kunne tas opp eller ned for å jevne ut forskjellene.

Men det er ingen spor å se av det i programutkastet.

– Var det godt nok gjennomtenkt?

– Ja, det var godt nok gjennomtenkt, men det var ikke et detaljert forlsag, der vi hadde en plan for alle detaljer om hvordan det kunne gjennomføres i praksis, sier Røe Isaksen til TV 2.

Arbeidsministeren benekter at han er skuffet over at forslaget fra det innvandringspolitiske utvalget er radert ut av programkomiteen, og understreker at det viktigste for ham er å få vedtatt en strengere innvandringspolitikk.

Det er også målet til Asheim.

– Vi foreslår å stramme inn på antallet kvoteflyktninger, stramme inn på veldig mye i innvandringspolitikken, men å planlegge mange år i tid, som om verden var konstant, det tror vi simpelt hen ikke er en god løsning, sier han.

Ut av toppolitikken

Røe Isaksen kunngjorde i slutten av mai at han ikke tar gjenvalg til Stortinget, og vil gi seg på toppnivå i politikken etter neste valg.

– Jeg har holdt på med politikk siden 2004 i praksis på heltid. Så har jeg tre små barn, en seksåring, en treåring og en på seks måneder. Da er det en vurdering på hvor man er i livet, forklarte han til VG.

Han mener den nye politikken programutkastet legger opp til balanserer fint mellom behovet for å stramme inn innvandringen og ønsket til folk flest om at Norge også skal hjelpe mennesker på flukt.

– Men er det noe du vil skrinlegge av det Asheim har lagt fram i programutkastet?

– Nei, jeg tror ikke det, sier Røe Isaksen.

Relatert