Mann i 30-årene dømt til 13 års fengsel for nettovergrep mot barn

En mann i 30-årene, bosatt i Arendal, er i Aust-Agder tingrett dømt til 13 års fengsel for seksuell omgang med barn under 14 år, herunder også voldtekt. Overgrep og forsøk på overgrep ble gjennomført via et chatteprogram med videofunksjon med barn på Filippinene.

Overgrep og forsøk på overgrep ble gjennomført via et chatteprogram med videofunksjon med barn på Filippinene.

Dette er første dom i Agder for overgrep via livestream.

Hovedforhandling i saken var først berammet til 9. mars 2020, men måtte utsettes som følge av koronapandemien. Hovedforhandling ble omberammet og avholdt over fem rettsdager fra 24. august 2020. Tiltalte møtte i retten og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen, skriver Agder politidistrikt.

Dommen er forkynt for tiltalte som har bedt om betenkningstid.

Det dreier seg om fem tilfeller av fullbyrdede seksuelle overgrep mot barn, hvorav tre av disse gjelder kvalifisert seksuell omgang som anses som samleie.

Ytterligere to fullbyrdede overgrep via livestream, grenser opp mot seksuell omgang. I tillegg er det tale om 14 tilfeller av forsøk på livestream av seksuelle overgrep.

Bestillingene fra tiltalte gjelder svært alvorlige overgrep, hvor det gjennomgående er anmodet om seksuelle handlinger som, om de hadde blitt gjennomført, kunne kvalifisert til samleie etter lovens definisjon.

Retten kom etter en samlet vurdering fram til at det er grunnlag for å sette straffen til fengsel i 13 år.