FHI: Må være forberedt på nye utbrudd

Folkehelseinstituttet sier i sin nye risikovurdering at man må planlegge for en ny bølge av koronaviruset. – Det vil alltid være en risiko, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

I rapporten vurderer Folkehelseinstituttet nå at risikoen for smittespredning som høy på lokalt nivå, moderat på regionalt nivå og lav på nasjonalt nivå.

– Vi ser flere lokale utbrudd, dette er ventet, og vi tror vi kommer til å se flere slike utbrudd fremover. Spesielt utbrudd blant unge voksne kan bli store gjennom smitte i sosiale sammenhenger, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Planlegger for en ny bølge

I risikovurderingen skriver også FHI at det nå må planlegges for en ny, nasjonal bølge, selv om målet er å unngå denne ved å følge strategien.

Hvis en slik bølge skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs, ifølge rapporten.

– Vi må være forberedt på nye lokale utbrudd i Norge i tiden framover, slik vi har sett flere eksempler på etter sommeren, sier assiterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, til TV 2.

– Det vil selvsagt alltid være en risiko for en ny bølge med ukontrollert smittespredning, slik vi hadde i mars måned, men denne risikoen er lav så lenge folk flest følger grunnleggende smittevernråd og vi klarer å fange opp de fleste smittetilfellene ved testing, sier Nakstad.

Anbefaler å følge fastsatt strategi

Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen fortsetter å følge den fastlagte strategien, med fokus på å oppdage lokale utbrudd tidlig i tråd med regjeringens beredskapsplan og håndboka for kommuneleger.

Dette krever ifølge rapporten styrking særlig på fire områder:

  1. Det må være god kapasitet for testing og raske svar, spesielt på prøver fra utbrudd.
  2. Kommunene må være beredt på å håndtere utbrudd; spesielt må kommunelegene og deres smitteoppsporingsteam være godt rustet for langvarig beredskap.
  3. Befolkningen må gjennom god risikokommunikasjon forberedes på at de generelle tiltakene skal vare lenge.
  4. Overvåkingen og delingen av data mellom kommunene og Folkehelseinstituttet må forbedres.