BEKYMRET: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener vi må innstille oss på høy arbeidsledighet i en god stund fremover.
BEKYMRET: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener vi må innstille oss på høy arbeidsledighet i en god stund fremover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Én av tre ikke tilbake i jobb:

Røe Isaksen: – Fattig trøst at noen andre får ny jobb

To av tre som mistet jobben i koronakrisen, er tilbake i arbeidslivet, viser en TV 2-undersøkelse. Det hjelper ingenting for de som fremdeles står utenfor jobb, sier arbeidsministeren.

– For folk som er permittert eller har mistet jobben, så er det jo en fattig trøst at noen andre får seg en ny jobb, sier Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2.

– Og selv om vi har hatt en halvering av antall som søker om dagpenger, så er det fortsatt sånn at vi har et nivå på arbeidsledigheten som vi i normale situasjoner ville ha kalt krisehøyt, sier han.

Det har gått et halvt år siden regjeringen 12. mars innførte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Da koronakrisen startet, registrerte 431.100 nordmenn seg som arbeidssøkere hos NAV. I dag opplyser NAV at totalt 208.100 er arbeidsledige.

– Et koronasjokk

TV 2 har spurt 1723 personer som i april oppga at de hadde mistet jobben, blitt permittert eller hatt et kraftig inntekstfall som følge av koronakrisen, om hvordan det går med dem i dag.

I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppgav 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin.

25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. Alle svar er levert via nettskjema. 1723 har svart. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020.

Alle tall i denne artikkelen er basert på svarene fra de som har svart på begge undersøkelsene. Dette gjelder tabeller der vi viser svar fra både april og september. Tallene for april kan derfor ha små avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no.

Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. Alle data blir behandlet anonymt. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data.

TV 2s utvalg består av 60,7 prosent kvinner og 39,3 prosent menn. Det er dermed en større andel kvinner i TV 2s utvalg enn i NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (21%) og reiseliv og transport (16%).

Sammenlignet med NAVs arbeidsmarkedsstatistikk er Oslo underrepresentert i utvalget. TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Én av tre er fortsatt ikke tilbake i jobb som før koronakrisen, ifølge TV 2s undersøkelse.

Av dem som ikke er tilbake i jobb, svarer dessuten to av tre enten at de ikke vet eller at ikke tror de er tilbake i jobb om ytterligere seks måneder.

Tallene overrasker ikke Røe Isaksen.

– Dette er en helsekrise, men det er også en økonomisk krise. Hele verdensøkonomien har fått koronasjokk, sier han.

Har ett tips

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO har advart om at «tiden er vår fiende», fordi erfaring viser at jo lenger folk går uten jobb, jo vanskeligere blir det å få dem inn igjen i arbeidslivet.

For Røe Isaksen er løsningen todelt.

– Vi jobber for å få næringslivet opp igjen, men også med løsninger for hvordan kan du ta utdanning, påfyll av kompetanse og bruke tiden når du er permittert, til å gjøre noe som gjør at du kanskje kommer enda sterkere tilbake når du kommer ut på den andre siden, sier han.

– Har du som arbeidsminister noen råd eller oppfordringer til de som har gått hjemme i seks måneder?

– Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å gi råd til folk på den måten, jeg er mest opptatt av at regjeringen og jeg gjør vår jobb, og det er å gjøre det vi kan for å holde smittetallene nede og sørge for at velferdssystemene våre er der, og ikke minst at vi skaper arbeidsplasser og får folk tilbake, sier Røe Isaksen.

– Men hvis jeg skulle driste meg til én ting, så er det at vi har laget nye regler nå, som gjør at det er mye enklere å kombinere det å ta imot dagpenger med for eksempel utdanning, eller kortere kurs for å heve kompetansen din. Så hvis man har kapasitet til det, så kan det være en fin måte å få noe positivt ut av en veldig mørk og vanskelig tid for folk.

Relatert