ØKNING: SSB venter en moderat oppgang i boligprisene i 2021-2023. Her fra Grefsen i Oslo.
ØKNING: SSB venter en moderat oppgang i boligprisene i 2021-2023. Her fra Grefsen i Oslo. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

SSB venter en gradvis renteoppgang fra 2021

Det er bedring i sikte, men situasjonen i norsk økonomi er fremdeles alvorlig, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Norsk økonomi vil fortsette innhentingen i tiden framover, men ettervirkningene av smitteverntiltakene og nedgangen i internasjonal økonomi vil trolig medføre at lavkonjunkturen her hjemme vedvarer i flere år, sier forsker Thomas von Brasch i en pressemelding fredag.

Statistisk sentralbyrå melder om en gradvis bedring i økonomien i år og neste år.

Byrået venter at det ikke er før i slutten av 2021 at aktiviteten ventes å være tilbake på samme nivå som før virusutbruddet.

Det er tidligere enn signalene fra sentralbanken så langt har antydet.

Dersom det ikke kommer en ny smittbølge, viser prognosene til SSB at styringsrenten vil heves gradvis fra midten av 2021, før den ender på 0,75 prosent i slutten av 2023.

Venter boligvekst

– Siden Norge Bank satt renten ned til 0 har vi sett en kraftig boligprisvekst. Dette bidrar sannsynligvis til å framskynde første renteheving. I 2023 vil vi likevel være langt unna det sentralbanken anser som et normalt rentenivå, sier von Brasch.

Boligprisene har fått seg en oppsving etter at renten ble satt til historiske 0.

SSB anslår at boligprisene vil stige med 3,2 prosent i gjennomsnitt i år.

De tror også at boligprisene vil stige moderat gjennom årene 2021 og 2023. Det begrunner de med at det er utviklingen i inntekt, gjeld, befolkning, samt tilbudet av boliger og realrente som i stor grad bestemmer boligprisutviklingen, og utviklingen i disse forholdene ser ut til å trekke i ulike retninger, ifølge SSB.

Stor usikkerhet

Koronapandemien har påført økonomien det største tilbakeslaget i moderne tid.

BNP for Fastlands-Norge var rundt 11 prosent lavere i april enn i februar. I mai, juni og juli tok aktiviteten seg markert opp og om lag halvparten av fallet fra februar til april var hentet inn i juli.

Men situasjonen er fortsatt alvorlig, og von Brasch poengterer at utviklingen av smitteutbruddet vil ha stor betydning for utviklingen i økonomien.

Ettervirkningene av smitteverntiltakene og nedgangen i internasjonal økonomi vil trolig medføre at lavkonjunkturen her hjemme vedvarer i flere år, poengterer han.

Relatert