Lolita (34) tør ikke å få barn før koronakrisen er over: – Drømmen er knust

JESSHEIM (TV 2): Lolita Vingre skulle stifte familie med samboeren. Nå er hun én av mange som er bekymret for sin økonomiske fremtid - og har satt planene på vent.

34 år gamle Lolita Vingre har siden 18. mars vært permittert fra jobben på taxfree-butikken på Oslo Lufthavn. Det har ført til mange timer hjemme i leiligheten på Jessheim.

– Den tyngste perioden var i begynnelsen. Da følte jeg meg kastet ut og overkjørt. Jeg kunne ikke finne noe å gjøre, så jeg var ganske deprimert, sier hun.

Seks måneder etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid, er arbeidsledigheten fortsatt høy. Totalt er dermed 208.100 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 7,4 prosent av arbeidsstyrken.

TV 2 har spurt 1723 personer som i april oppga at de hadde mistet jobben, blitt permittert eller hatt et kraftig inntekstfall som følge av koronakrisen, om hvordan det går med dem i dag.

Én av tre er fortsatt ikke tilbake i jobb som før koronakrisen.

Over halvparten bekymret

I denne gruppen oppgir 55 prosent at de er bekymret eller svært bekymret for sin økonomiske fremtid.

Dette er en liten nedgang fra i april, da 66 prosent i samme gruppe var bekymret.

– I begynnelsen var jeg veldig bekymret, fordi det var fryktelig mange som plutselig var arbeidsledige og søkte støtte fra Nav. Nå får jeg støtte fra Nav, men følelsen av ustabilitet er der hele tiden der, sier Vingre.

– Når man får støtte fra staten, føles det ikke som det samme som å ha jobbet for og fortjent de pengene, fortsetter hun.

Drømte om familieliv

For seks måneder siden hadde Vingre og samboeren stabile jobber og planer om å kjøpe seg hus og å stifte familie.

Nå er planen satt på vent – på ubestemt tid.

– Jeg hadde en drøm og en plan om å få barn og familie. Men den drømmen er blitt knust. Etter at koronakrisen traff oss, er stabiliteten borte, sier hun.

– Norge trenger flere barn. Men når vi ikke har stabilitet som foreldre, kan ikke jeg bare få barn fordi jeg ønsker meg det, og så stå i kø hos Nav etterpå, sier Vingre.

– Samtidig tenker jeg på hvor lenge vi egentlig kan vente. Det er et dilemma.

I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppgav 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin.

25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. Alle svar er levert via nettskjema. 1723 har svart. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020.

Alle tall i denne artikkelen er basert på svarene fra de som har svart på begge undersøkelsene. Dette gjelder tabeller der vi viser svar fra både april og september. Tallene for april kan derfor ha små avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no.

Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. Alle data blir behandlet anonymt. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data.

TV 2s utvalg består av 60,7 prosent kvinner og 39,3 prosent menn. Det er dermed en større andel kvinner i TV 2s utvalg enn i NAVs arbeidsmarkedsstatistikk. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (21%) og reiseliv og transport (16%).

Sammenlignet med NAVs arbeidsmarkedsstatistikk er Oslo underrepresentert i utvalget. TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Forstår bekymringen

Sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO forstår at mange er bekymret for økonomien.

– Tallene forteller det vi også vet, at mister du jobben, så går du ned i inntekt. Er ledighetsperioden kort, så kan du tære på det du måtte ha av reserver. Men etter hvert så går de tomme, og da gir ledighetstrygden god inntektssikring, men den gir ikke mye å rutte med, sier han.

TIDSFORDRIV: Vingre har tilbrakt mange timer med puslespill de siste månedene. Dette består av 18.000 brikker.
TIDSFORDRIV: Vingre har tilbrakt mange timer med puslespill de siste månedene. Dette består av 18.000 brikker. Foto: Ingvild Fjelltveit/ TV 2

I TV 2s undersøkelse svarer 40 prosent av dem som ikke er tilbake i jobb som før koronapandemien, at de har mottatt regninger de siste tre månedene som de ikke har klart å betale innen forfallsfristen.

29 prosent svarer at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de ikke vil klare å betale regninger de neste tre månedene.

– Hva betyr den pessimismen for norsk økonomi?

– Husholdningene representerer en vesentlig del av etterspørselen i økonomien. Høyere arbeidsledighet betyr lavere inntekter i husholdningene - og lavere etterspørsel og aktivitet. Og sånn sett også færre jobber andre steder i økonomien, sier Dørum.

Håper på bedring

For Lolita Vingre handler det nå om å se fremover, og å finne nye muligheter for å sikre en mer stabil økonomisk fremtid.

Hun har liten tro på at luftfartstrafikken vil ta seg opp nok til at hun kommer tilbake til jobben på taxfreen på Gardemoen. Derfor deltar hun nå på ulike kurs i regi av Nav, i håp om at en bredere kompetanse kan gi flere jobbmuligheter.

- Jeg håper at jeg er tilbake i arbeidslivet om seks måneder. Og så håper jeg at vi kan se tilbake på 2020 og tenke at det var en tung tid, men vi klarte det, sier hun.

Relatert