FOREBYGGING: Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging. Else Kåss Furuseth t.v.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
FOREBYGGING: Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging. Else Kåss Furuseth t.v. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Slik skal de hindre selvmord – vil analysere alle dødsfall

Regjeringen innfører en nullvisjon for selvmord. – Målet nå er at alle selvmord skal analyseres, sier helseminister Bent Høie.

Årlig tar over 500 mennesker livet sitt i Norge. Dette er et tall som har vært stabil over lang tid.

I 2018 var tallet 674.

Torsdag la regjeringen fram en ny handlingsplan for forebygging av selvmord.

– Vi må ha en nullvisjon for selvmord. Det er en tydelig forpliktelse, men kan føre til at selvmordsforebygging blir prioritert høyere, sier statsminister Erna Solberg.

Skal analysere

Helseminister Bent Høie la torsdag fram flere konkrete tiltak som skal hjelp på veien mot så få selvmord som mulig.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)
  • Kilde: Helsenorge.no

– Vi må se grundigere på hvert enkelt selvmord. Vi starter med en pilot på dette, men målet er at alle selvmord i Norge skal analyseres – kunne vi gjort noe annerledes, hvordan kunne det vært unngått? Dette gjør vi med alle som dør i trafikken, sier Høie.

Høie opplyser også at det innvilges 10 millioner kroner til en folkeopplysningskampanje om selvmord.

Informasjonsarbeidet rundt psykisk helse skal styrkes, samt at hjelpetelefonene skal styrkes.

– Vi vil også se på muligheten for å opprette et nasjonalt krisetelefonnummer, og vi vil også se på muligheten for å få en alarm-knapp på sosiale medier, sier Høie.

Styrke psykisk helsevern

Helseministeren er også klar på at god, helhetlig helsehjelp forebygger selvmord.

– Lett tilgjengelig hjelp er et viktig ledd i denne handlingsplanen. Vi vil også gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig digitalt, og vil øke kvaliteten på psykisk helsevern, sier Høie.

Statsminister Erna Solberg (H) understreker at det er en tragedie hver gang et menneske tar sitt eget liv, både for den som hadde det så vondt at det framsto som eneste utvei, og for dem rundt som står igjen.

– Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord og jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste, sier Solberg.

Relatert