Varsler økt depresjon og selvmordstanker etter koronatiltak

Mange kronisk syke og funksjonshemmede mistet flere tilbud da koronaen traff Norge. Flere av dem er blitt sykere etter dette.

– Skoletilbudet ble forringet, avlastingstjenester ble dårligere og aktivitetstilbudet forsvant fullstendig i en periode, sier Linda Haugland.

Bergenskvinnen er mor til to barn med store hjelpebehov. Hun beskriver hva som skjedde da koronapandemien traff Norge for et halvt år siden. Ikke lenge etter trådte en rekke smitteverntiltak i kraft.

En fersk undersøkelse viser at dette har rammet utsatte grupper spesielt hardt.

Emilie på 17 år har cerebral parese, og storebroren Eirik på 22 år har barneautisme.

– Begge mangler språk og er alvorlig utviklingshemmet, sier Haugland.

Nylig fikk Haugland beskjed om at Eirik igjen mister fritidstilbud i noen dager fremover, ukjent hvor lenge, fordi Bergen kommune har skjerpet smitteverntiltakene.

Bet seg til blods

Haugland forteller at begge barna har en forverret livssituasjon etter at ulike smitteverntiltak ble iverksatt.

Ulike helsetjenester og aktivitetstilbud ble stengt ned eller er begrenset, i mange tilfeller er den fysiske kontakten mellom mennesker borte.

For de fleste av oss er konsekvensene å leve med, men en fersk undersøkelse viser at smitteverntiltakene har rammet funksjonshemmede og kronisk syke hardt.

BET SEG TIL BLODS: Eirik har
BET SEG TIL BLODS: Eirik har "barneautisme" og har blitt mer urolig og deprimert av kutt i tjenester. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Eirik har tydelig vist hvordan han reagerer på at hverdagen hans er blitt forandret.

– Som mamma er det vondt å se at han skadet seg selv på grunn av et angstanfall, spiste opp fingertuppene til blodet rant. Eirik har ikke verbalt språk og når ting blir vanskelig er dette en måte å vise at han lider, sier Haugland.

Mens funksjonsfriske barn lettere kan omstille seg til en hverdag med mer skjermbruk og de kan holde kontakt med venner via telefon, er dette ikke mulig for barna til Linda Haugland.

ISOLERT: Emilie mistet muligheten for kontakt med andre mennesker da koronatiltakene ble innført. Mens andre barn kan holde kontakt via telefon og video, er det ikke mulig for Emilie. Hun kan heller ikke fjernundervises, slik andre barn og unge kan.
ISOLERT: Emilie mistet muligheten for kontakt med andre mennesker da koronatiltakene ble innført. Mens andre barn kan holde kontakt via telefon og video, er det ikke mulig for Emilie. Hun kan heller ikke fjernundervises, slik andre barn og unge kan. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Og hvordan kan jeg forklare en som er alvorlig psykisk utviklingshemmet at det er en pandemi som raser i Norge? At livet ikke er som før, smittevernstiltak er det ingen forståelse for, sier Haugland til TV 2.

Haugland er urolig for hva som skjer dersom hun blir syk og ikke kan ta seg av barna:

– Det kan bli en massiv omsorgsbyrde, og kanskje kan vi hverken bruke skole eller fritidstilbud. Hvem skal da bistå i hjemmet til alle de pårørende dette gjelder, spør hun.

– Store konsekvenser

– Covid-19 har hatt store konsekvenser for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende, de har blitt fratatt helt nødvendige og avgjørende tjenestetilbud som har gitt dem store smerter, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmede fellesorganisasjon.

Hun forteller at konsekvensen for mange er psykiske utfordringer i forhold til isolasjon og depresjon.

– De har blitt satt tilbake i sin helsetilstand og ikke minst så har barn som er helt avhengig av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning mistet dette over natten, forklarer Elvestad.

STORE KONSEKVENSER: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har gjennomført en spørreundersøkelse blant kronisk syke og funksjonshemmede etter at smitteverntiltakene trådte i kraft. Den viser at mer enn 1 av 3 opplever forverret helsetilstand, depresjon, isolasjon og noen sliter også med selvmordstanker.
STORE KONSEKVENSER: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har gjennomført en spørreundersøkelse blant kronisk syke og funksjonshemmede etter at smitteverntiltakene trådte i kraft. Den viser at mer enn 1 av 3 opplever forverret helsetilstand, depresjon, isolasjon og noen sliter også med selvmordstanker. Foto: FFO

FFO representerer 350.000 medlemmer, står bak den urovekkende undersøkelsen. En fersk undersøkelse viser at smitteverntiltakene har rammet mange kronisk syke og funksjonshemmede ekstra hardt.

Ingen smittet - stenger likevel ned

Elvestad frykter at reduksjonen av tjenester handler om økonomi

– Så vi begynner å tenke at det handler om bekvemmelighetshensyn. Vi vet jo at det er kommuner som har stengt ned uten at de har hatt et eneste smittetilfelle, sier Elvestad.

FFO oppgir at mange savner en plan, flere har ikke fått tjenestene tilbake og de vet ikke når dette kommer på plass.

Funksjonshemmede fellesorganisasjon mener mange er utsatt for lovbrudd etter at de er blitt fratatt lovfestede rettigheter som følge av ulike smitteverntiltak.

Depresjon og selvmordstanker

– Mange er avhengige av et system rundt seg som plutselig bare blir borte. Og blant respondentene ser vi nå at flere sliter med isolasjon, depresjon og til tider også selvmordstanker, sier Elvestad til TV 2.

En svarer følgende i undersøkelsen:

"Jeg har aldri i voksen alder vurdert å ta mitt liv, men i denne perioden planla jeg dette flere ganger, og det var et mirakel at det ikke skjedde en av dagene. Jeg ønsket å dø fordi jeg ikke klarte å leve med de ekstreme smertene og plagene jeg fikk uten fysioterapi."

– Vi får historier som får motstanden og all oppmerksomheten om hytteforbudet til å virke latterlig, når vi ser hva enkelte opplever og blir utsatt for, sier Elvestad.

Her er to andre uttalelser som underbygger at mange sliter mer etter at smitteverntiltakene trådte i kraft.

"Ikke god nok tilrettelagt undervisning, får ikke nok pauser. Går utover søvn, barnet blir uopplagt, sliten, eksplosiv og mer lei seg."

"Var på tiltak gjennom NAV og ble sendt hjem fra tiltak pga corona, uten oppfølging. Ble sittende hjemme og filosofere over livet og ble veldig deprimert og begynte med selvskading."

Sjokkerende

– Dette gir noen historier og noen beskrivelser av hva mange har vært igjennom som er ganske sjokkerende, det berører oss og det er sterkt å lese.

I undersøkelsen svarer mer enn 1 av 3 at de har fått tilleggsvansker eller forverret sykdom som følge av smitterisiko og smitteverntiltak.

Undersøkelsen viser ellers:

* Mangel på terapi og treningstilbud har ført til mer smerte og dårligere helse og funksjonsnivå for svært mange.

* Tusenvis av unge har mistet spesialundervisning, mens mange pårørende har hatt store ekstrabelastninger.

* Mange rapporterer om betydelig økning i psykisk problemer som angst og depresjon, blant annet på grunn av fravær av nødvendige tjenester.

Lovbrudd

Drøyt 2200 har svart på undersøkelsen Og vi ser isolasjon, vi ser depresjon og til tider også selvmordstanker, blant respondentene, de som har svart på undersøkelsen.

FFO mener mange er utsatt for klare lovbrudd, fordi de er fratatt lovfestede rettigheter.

– Vi vet at vi har og har hatt en ekstrem situasjon, men i den grad man skal akseptere et lovbrudd så skal alle muligheter være forsøkt, presiserer Elvestad.

– Hva tenker du om at flere opplever å miste sine lovfestede rettigheter?

– Denne gruppen har et svakt rettsvern, så er det nærmeste utilgivelig at lovbrudd skjer og vi mener jo at her kunne man satt inn kompenserende tiltak som kunne løst dette på en helt annen måte, mener Elvestad.

– Hva er mest graverende?

– Det at omsorgsboliger ble stengt ned og besøksforbud ble innført, er et brudd på lov og det brudd i forhold til menneskerettigheter. Å frata barn spesialundervisning, ikke bare for en uke eller to, men for måneder, kanskje i alle fall et halvt skoleår, er ikke bra. Noen skoler sier de ikke får tilbudet på plass før i 2021, sier Elvestad.

Generalsekretæren i FFO mener at det ikke lenger kan være aksept for at man ikke har smittevernsutstyr på plass.

– Den unnskyldningen kan ikke godtas lenger, det regner jeg med at alle kommuner har fått på plass slik at tilbudene kan komme opp igjen, avslutter Elvestad.

Begrenset kapasitet

Direktør for interessepolitikk i KS Helge Eide synes det er synd at brukere ikke får tilbudene de trenger som følge av koronakrisa. Han peker imidlertid på at kommunen er pålagt å ha en smittevernordning som krever store ressurser.

– Man har de ansatte man har. De må man bruke for å ivareta det nasjonale påbudet.

Eide tror kommunene enklere kunne hjulpet brukerne dersom smittevernordningene var mer tilpasset den enkelte kommunes smittesituasjon.

– Vi skulle kanskje ønske at i de stedene i landet hvor det ikke er smitte eller svært lav smitte, at kommunene fikk litt større mulighet fra nasjonale myndigheter til å kunne gå til såkalt grønt smittenivå.

Eide mener kommunene slik ville hatt bedre kapasitet til å ivareta brukerne av kommunale tjenester.