Solberg: – Situasjonen er svært skjør

Statsminister Erna Solberg sier at det kan bli aktuelt å innføre mer inngripende tiltak lokalt dersom antallet smittetilfeller med ukjent smittekilde stiger.

– Smittetallene øker, vi står fremdeles på utbygg grunn, de siste 14 dagene viser med tydelighet at situasjonen er svært skjør, sier Solberg på en pressekonferanse torsdag.

Hun sier at vi er i en usikker situasjon som myndighetene følger fra dag til dag.

– Vi kan ikke åpne mer nå, sier hun.

Kan fraråde reiser i Norge

Årsaken er særlig de store utbruddene i Bergen og i Sarpsborg/Fredrikstad.

Solberg sier at utbruddene skjer når smitterådene brytes, og hvis hver enkelt av oss følger dem, vil vi opprettholde kontrollen.

– De neste ukene vil vise om vi kan åpne mer, vi må fortsette å bremse før vi kan åpne ytterligere opp. Ingen ønsker seg tilbake til mars, sier Solberg.

Solberg sier at det kan bli aktuelt å stramme ytterligere til, blant annet kan det bli aktuelt å fraråde reiser innad i landet.

– Vi kan komme i en situasjon der regjeringen fraråder reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge, og at vi må gå tilbake til digital undervisning ved høyskoler og universiteter, sier hun.

Dersom antallet smittetilfeller uten kjent smittekilder stiger, eller lokale utbrudd ikke kommer under kontroll, sier Solberg at de vil vurdere å innføre mer inngripende tiltak lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dette kan bli innstrammingene

 • Øke fokus på å beskytte sårbare grupper, forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper
 • Oppfordring om hjemmekontor forsterkes
 • Oppfordring om å unngå kollektivtransport hvis mulig
 • Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres til 50 personer
 • Skjerpet anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster kan eventuelt reduseres til maksimalt 5-10 personer avhengig av situasjon
 • Tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer begrenses midlertidig til for eksempel kl. 24. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak avhengig av situasjonen.
 • Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel kollektivtrafikk i rushtid
 • Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs
 • Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte

Kilde: Regjeringen

– Disse tiltakene kan innføres lokalt hvis man får utbrudd, slik Bergen kommune nå har gjort. Smitteverntiltak kan også innføres for en større region eller for hele landet, dersom det blir nødvendig for å beholde kontrollen på smitten, sier Solberg.

Solberg sier at terskelen for å stenge skoler og barnehager er mye høyere nå enn i mars fordi det finnes et annet kunnskapsgrunnlag.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et nasjonalt rundskriv om kommunale forbud mot private sammenkomster i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Lettelser

Helseminister Bent Høie sier at myndighetene ruster seg for flere utbrudd. Men han sier de planlegger for det motsatte også, å fortsette gjenåpningen når smittesitusjonen gjør det mulig.

Høie oppfordrer utelivsbransjen til frivillig registrering av kontaktinformasjon for gjestene slik at smittesporing blir enklere.

– Vi må ikke bare redusere risikoen for smitte. Vi må også gjøre smittesporingsarbeidet lettere når det oppstår smitte. Ingen vet hvor smitten spres seg neste gang, påpeker Høie.

Plan for lettelser

 • Når smittesituasjonen tilsier det, vil regjeringen vurdere å åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne over 20 år med utgangspunkt i idrettens egen plan for gradvis gjenåpning i ulike faser.
 • Regjeringen vil ut fra smittesituasjonen gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for arrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Regjeringen vil også gi en ny vurdering av om det er tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter i saler skal kunne ha bare ett ledig sete mellom seg.
 • Regjeringen vil vurdere om den nasjonale skjenkestoppen skal erstattes av en klar anbefaling om at kommunene selv må vurdere dette tiltaket ut fra den lokale smittesituasjonen.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer registrering av gjester som kompenserende tiltak hvis den nasjonale skjenkestoppen oppheves.

Kilde: Regjeringen

Høie ber kommunene intensivere kontrollene av arrangementer, siden en del av de lokale utbruddene har kommet fra nettopp arrangementer.

– Hver enkelt av oss må bidra ved å være hjemme hvis vi har luftveissymtomer. Det vil også redusere antallet som blir forkjølet og får influensa, sier Høie.

Neste uke gjøres det en endring i covid-19-forskriften slik at flypersonell slipper karantene ved ankomst til Norge dersom de testes jevnlig, eller unngår å forlate flyet i rødt land eller region.

– Det må ta slutt

Høie tok også opp hets på pressekonferansen og sier mange har blitt utsatt for det i lokale utbrudd.

– Mange av dem som for eksempel er studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH), har blitt kalt egoister og det som verre er. Medlemmer av menigheten i Sarpsborg har blitt omtalt i ondskapsfulle ordelag. Dette må ta slutt, sier han.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg var til stede på pressekonferansen.

Guldvog opplyser at Helsedirektoratet har opprett en egen prosjektgruppe som skal intensivere arbeidet med testing og sporing.

Gruppa skal blant annet identifisere flaskehalsene som hindrer høy testkapasitet, og vurdere nye teknologier for hurtigtesting.

Relatert