LETTET: Naboene i hel grend i Rauma har gjennom snart 20 år blitt terrorisert av mann der dommen på tvungen psykisk helsevern nå er rettskraftig.
LETTET: Naboene i hel grend i Rauma har gjennom snart 20 år blitt terrorisert av mann der dommen på tvungen psykisk helsevern nå er rettskraftig. Foto: Arne Rovick/TV 2

Naboplager ble nektet ankebehandling

ÅLESUND (TV 2) Mannen som i nærmere 20 år har plaget naboene sine i Rauma, fikk ikke prøvd saken for lagmannsretten. Dermed er dommen på tvungen psykisk helsevern rettskraftig.

– Endelig får vi ro og fred i nabolaget og visshet om at vi slipper en ny runde i rettssystemet, sier en fornøyd nabo til TV 2.

Rauma-mannen ble i juli dømt til tvungen psykisk helsevern i Romsdal tingrett etter at han gjennom en årrekke har drevet nabolaget til vanvidd gjennom trusler, utagerende oppførsel, brøling, høy musikk og massive trusler i sosiale medier. Dette har skjedd uten at helsevesenet og politiet har satt en stopper for naboplageren.

Også politiet har blitt truet og her kan du høre lydloggen når mannen ringer 112 med trusler og forteller at politiet er i nød.

Gjentakelsesfare

Etter en serie reportasjer på TV 2 ble mannen varetektsfengslet og senere tiltalt for en rekke trusler samt plagsom og hensynsløs oppførsel.

– Tiltaltes utsikter til forbedring er ikke til stede i denne saken, slår Romsdal tingrett fast i dommen.

Naboplageren mener han er uskyldig og anket dommen til lagmannsretten under henvisning til at det ikke var grunnlag å ta i bruk tvungen psykisk helsevern. Påtalemyndigheten mente på sin side at det ikke var grunnlag for å prøve saken i lagmannsretten.

– Domfelte har over mange år oppført seg truende og plagsomt overfor naboer, andre personer i bygda og mot politiet under oppdrag. Det er ikke i tvil om at faren for gjentagelse er stor dersom han ikke overføres til tvungent psykisk helsevern, mener førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

Lagmannsretten har nå behandlet ankespørsmålet og slipper ikke saken inn til behandling.

– Tingretten har systematisk gjennomgått vilkårene (om tvungen psykisk helsevern), og på en grundig måte foretatt en konkret vurdering av om disse er oppfylt. Argumentasjonen er overbevisende, og lagmannsretten slutter seg til denne. Det er ikke framkommet noe i anken eller støtteskrivet til anken som gir grunn til å vurdere spørsmålet på en annen måte, heter det i avgjørelsen til Frostating lagmannsrett.

AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.
AKTOR: Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim. Foto: Arne Rovick /TV 2

Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim er tilfreds med at dommen nå er rettskraftig.

– Det er greit å få landet den avgjørelsen, sier Thorn Nordheim til TV 2.

Uten frykt

Naboene i den lille grenda i Rauma er også glad for at saken er avsluttet, sju måneder etter at de sto frem på TV 2 og fortalte om marerittet gjennom nesten 20 år.

– Dette er en trygghet for at vi kan leve et normalt og trygt liv ute frykt etter å ha blitt plaget så lenge. Det er bra at vedkommende som er dømt blir tatt hånd om av personell med kompetanse, sier nabo Johannes til TV 2.

Den dømte Rauma-mannen har for tiden ingen oppnevnt forsvarer som kan svare på hvordan han stiller seg til at anken ble avvist av lagmannsretten, og ikke anket til Høyesterett. Domfele uttalte i sommer via sin daværende forsvarer at er utsatt for en heksejakt fra naboene, politiet og media.

Ifølge påtalemyndigheten kan mannen få prøvd spørsmålet om tvungen psykisk helsevern igjen om et halv års tid. Hvis ikke blir den stående i tre år før det blir gjort en ny vurdering.

Relatert