Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tester ut tørket lakseblod.
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tester ut tørket lakseblod. Foto: Anders Amdal

Fiskeriministeren om lakseblod: –Det smakte som bacon-crisp

Hvert år slakter norske oppdrettere 4 millioner tonn laks. men 36.000 tonn blod går til spille. Tørket lakseblod kan som kosttilskudd gjøre laksen enda mer verdifull.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen blir servert tørket lakseblod av Nofima-forsker Runar Gjerp Solstad. Han har stor tro på at produktet har et stort potensiale som kosttilskudd.

– Tilsett til piffikrydder, humrer ministeren etter å ha prøvesmakt.

Forskningssjef Ragnhild Dragøy Whitaker vurderer jernmangel som en global utfordring, og viser til at 800 millioner mennesker av ulike årsaker trenger mer jern.
Forskningssjef Ragnhild Dragøy Whitaker vurderer jernmangel som en global utfordring, og viser til at 800 millioner mennesker av ulike årsaker trenger mer jern. Foto: Anders Amdal

Lakseblod som ny jernkilde

Jernmangel på grunn av feil kosthold, sykdom eller akutt blodtap har utviklet seg til en global utfordring. Etter flere års innsats har forskere på Nofima nå greid å skille ut blodproteinet hemoglobin fra lakseblod. Dermed er en til nå ikke utnyttet årlig ressurs på 36 000 tonn gjort tilgjengelig som ny jernkilde.

– Når vi tørker det får vi et pulver med en høyere konsentrasjon av jern enn det blod ville hatt alene, forteller Gjerp Solstad. Han og kollegene i Nofima-miljøet tror tørket lakseblod som kostholdstilskudd kan gjøre den norske oppdrettslaksen enda mer lønnsom, og gjøre jern biologisk tilgjengelig som kosttilskudd i et enormt marked.

800 millioner lider av jernmangel

– Vi har regnet oss til at det er 800 millioner mennesker globalt som trenger mer jern, og mange av dem vil kunne skaffe seg det i form av et kosttilskudd, forteller forskningssjef Ragnhild Whitaker på Nofimas avdeling for marin bioteknologi i Tromsø. Det er i dette markedet man tror tørket lakseblod vil kunne konkurrere.

– Det er fra fisk, det er rent, det er arktisk, det kommer fra trygge forhold i Norge og fra oppdrettere vi stoler på 100 prosent på. Det er en gode egenskaper, sier hun.

Og for ministeren ble produktet vurdert som en ny bekreftelse på havets uutnyttede muligheter.

– Jeg tror det kan komme mange flere overraskende løsninger fra havet, og det her er jo bare et eksempel på det.

– Smaken, hvordan var den?

– Det nærmeste jeg kan komme er bacon crisp. Faktisk.

Relatert