FORTSATT FENGSLET: Eirik Jensen begjærer seg selv løslatt i påvente av anke i Høyesterett, men tingretten er uenig.
FORTSATT FENGSLET: Eirik Jensen begjærer seg selv løslatt i påvente av anke i Høyesterett, men tingretten er uenig. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Eirik Jensen fengsles i åtte nye uker

Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen fengsles i åtte nye uker.

Det kommer frem i en kjennelse fra Oslo tingrett torsdag morgen.

19. juni ble den tidligere politilederen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for å ha medvirket til innførsel eller forsøk på innførsel av 13,8 tonn hasj over en periode på 10 år, og grov korrupsjon knyttet til om lag 1,4 millioner kroner.

Under domsavsigelsen i juni ble Jensen pågrepet av Spesialenheten, og han har sittet fengslet siden da.

Den tidligere politilederen har begjært seg selv løslatt i påvente av ankebehandlingen til Høyesterett. Men Oslo tingrett er uenig.

I kjennelsen står det at sakens alvor og helt spesielle karakter er som før.

– Jensen er etter gjentatt og grundig behandling dømt til lovens strengeste straff for grove lovbrudd begått over flere år i egenskap av å være ledende polititjenestemann, står det i kjennelsen.

Ifølge tingretten er det ikke realistisk med en avgjørelse fra ankeutvalget i Høyesterett før tidligst slutten av oktober 2020, og at Jensen derfor kan holdes fengslet frem til 10. november.

Torsdag ettermiddag opplyser Jensens forsvarer John Christian Elden at kjennelsen vil bli anket.