FRA MAROKKO: Mesteparten av hasjen som omsettes i Norge kommer fra Marokko. Det siste halvåret har flere omfattende politiaksjoner sør i Europa påvirket det norske markedet.
FRA MAROKKO: Mesteparten av hasjen som omsettes i Norge kommer fra Marokko. Det siste halvåret har flere omfattende politiaksjoner sør i Europa påvirket det norske markedet. Foto: Politiet

Antall hasjbeslag mer enn halvvert i 2020: – Oppsiktsvekkende

Årsaken knyttes dels til koronaviruset, men også til store politiaksjoner mot kriminelle nettverk i Marokko, som produserer det meste av hasjen som selges i Norge.

Hittil i år har politiet tatt beslag i om lag 919 kilo hasj, marihuana og cannabisplanter, fordelt på 4 576 saker. Mengden utgjør bare en tredel av det som har vært vanlig de siste årene.

Det viser halvårsstatistikken fra Kripos' som ble offentliggjort torsdag.

– Spesielt nedgangen i antall hasjbeslag skiller seg ut. Det er jo det mest oppsiktsvekkende med denne rapporten, sier Kari F. Solvik, leder for seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

I april skrev TV 2 om hvordan stengte grenser som følge av koronasituasjonen påvirket både tilgangen og prisen på hasj.

Men Kripos peker på en annen, og kanskje enda viktigere årsak til at hasjbeslagene i Norge er mer enn halvert første halvår av 2020, sammenlignet med samme periode i fjor.

Fra starten av mars til første uke i mai tok marokkansk politi beslag i over 15 tonn hasj, gjennom flere koordinerte aksjoner.

Samtidig satte libanesiske myndigheter nasjonal rekord da de i midten av mars beslagla 25 tonn på en og samme gang.

Skulle til Europa

Europol mener at hasjen som ble beslaglagt i aksjonene var ment for det europeiske markedet som Norge er en del av. Det kommer frem i deres halvårlige rapport om det europeiske narkotikamarkedet.

Rapporten er også tydelig på at stengte grenser i forbindelse med Covid-19 har hatt en effekt på narkotikasmugling til Europa.

Selv om mange europeiske land, også Norge, melder om mindre tilgjengelighet, så tror ikke Kripos-sjefen at folks vaner har endret seg.

– Bruksmønsteret endrer seg nok ikke på så kort tid. Det har med tilgjengelighet å gjøre, men også med politiets og tollvesenets innsats å gjøre, sier Solvik.

Hun påpeker at mengdene som beslaglegges varierer stort fra år til år.

– Men antall beslag gir nok et godt uttrykk for tilgjengeligheten. Når det er halvparten så mange beslag i 2020 som tidligere år, så er det tydelig bilde på hvor mye som finnes på markedet, sier Solvik.

Så langt i år har politidistriktene oversendt 10 780 narkotikasaker til Kripos. Det er en nedgang på 16,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Stadig mer og sterkere kokain

Samtidig som tilgangen på hasj tilsynelatende er betydelig mindre, tar stoffer som kokain og MDMA en stadig større andel av politiets beslag.

– Andelen av de beslagene har økt betydelig gjennom mange år, og den trenden ser vi at fortsetter, sier Solvik.

Det er Kripos som analyserer narkotikaen som beslaglesse i Norge. Det er dette arbeidet Solvik leder.

På bare fem år har kokainen blitt nesten dobbelt så sterk.

– Fra 2010 til 2015 var gjennomsnittlig styrkegrad ca. 33 prosent, mens vi i 2018 og 2019 hadde 65 prosent i snitt, sier Solvik.

Hun sammenligner med alkohol:

– Øl ligger jo på 4-5 prosent, mens vin ligger på 12-13, ikke sant. Det er andelen av virkestoffet man måler.

Kripos' analyser viser også at styrkegraden på MDMA er nær doblet siden starten av 2000-tallet. Da den første MDMA-bølgen traff Norge lå snittet per tablett på 100 milligram.

– Hittil i 2020 så har tablettene hatt et gjennomsnitt på 181 milligram, men vi har også målt tabletter helt opp til 270 mg, sier Solvik.

Rekordstore amfetaminbeslag

Den halvårlige rapporten viser også at politiet aldri tidligere beslaglagt større mengder amfetamin i løpet av det første halvåret.

Samtidig som det samlede tallet på antall narkotikabeslag har gått ned med 16,7 prosent, så har beslagene av amfetamin og metamfetamin økt kraftig.

I løpet av første halvår 2019 utgjorde amfetamin 16 prosent av samtlige beslag, mot 22 prosent i 2020.

– Rapporter fra Europa tilsier at produksjonen av amfetamin i Nederland og Belgia ikke er særlig påvirket av koronasituasjonen, sier Solvik.

Til slutt kommer Kripos-lederen med en advarsel:

– Narkotika kommer ikke med en varedeklarasjon. Du vet aldri hva du får, og det øker faren for overdose, særlig når vi ser at styrkegraden i de forskjellige stoffene varierer så kraftig, sier hun.

Relatert