LUNGESYK: Bjørg Haave er mangeårig pasient ved Granheim lungesykehus. Hun er redd for hva som vil skje i fremtiden når tilbudet forsvinner.
LUNGESYK: Bjørg Haave er mangeårig pasient ved Granheim lungesykehus. Hun er redd for hva som vil skje i fremtiden når tilbudet forsvinner. Foto: Privat

eneste offentlige lungesykehus legges ned:

Bjørg (70): – Jeg er veldig redd

Bjørg Haave har i mange år vært avhengig av hjelpen hun får ved Granheim lungesykehus. Nå forsvinner det - samtidig som verden står midt i en lungepandemi.

– Jeg er veldig redd. En sengepost på Lillehammer sykehus kan ikke erstatte denne unike plassen på noe vis, forteller Bjørg Haave.

Hun er lungesyk med kols og astma, og har i mange år vært fast pasient ved Granheim lungesykehus i Innlandet, Norges eneste offentlige spesialsykehus for lungesykdommer.

– Jeg tør påstå at jeg ikke hadde levd i dag uten den hjelpen Granheim har gitt meg over lang tid. Det er et sted som gir oss syke muligheten til å leve bra med sykdommen vi har, enten det er kols eller andre lungesykdommer, forklarer Haave.

Nå skal selve Granheim lungesykehus legges ned og erstattes med en avdeling på sykehuset i Lillehammer.

Dermed reduseres blant annet antallet sengeplasser, som allerede har gått fra 38 i 2016, til 10 plasser ved den nye avdelingen.

SPESIALSYKEHUS: Granheim lungesykehus, som tilhører Sykehuset Innlandet.
SPESIALSYKEHUS: Granheim lungesykehus, som tilhører Sykehuset Innlandet. Foto: Line Bræin

– Det er galskap å legge ned Norges eneste spesialsykehus for lungesyke. Kommunene har nok ikke ressurser til å dekke tapet av Granheim og deres kompetanse, mener Bjørg Haave.

Hun er medlem i Facebook-gruppen «Bevar Granheim Lungesykehus», som har mer enn 8.000 medlemmer, og har vært med å sende brev til helsemyndighetene for å redde spesialsykehuset.

– Behovet for Granheim er enda større nå som folk som har hatt Covid-19 kan få varige lungeskader, sier Haave.

– Forstår det ikke

Kari Wiegaard, klinisk spesialist i lungesykepleie, har jobbet på Granheim siden 1991. Hun forstår ikke at nedleggelse av Granheim-bygget er den beste løsningen.

– Med tanke på lungepasientene og de gode omgivelsene de har her, burde Granheim burde få bestå. Det at prosessen trekkes ut i tid, gjør også at det er utmattende for dem som står i det, sier Wiegaard.

KJEMPER: Kari Wiegaard, spesialsykepleier i lungesyke, har kjempet lenge for å bevare Granheim.
KJEMPER: Kari Wiegaard, spesialsykepleier i lungesyke, har kjempet lenge for å bevare Granheim. Foto: Privat

Hun mener koronapandemien burde bidratt til at lungesykehuset ble styrket for å få plass til flere pasienter, ikke redusert.

– De burde ha snudd, og skjønt viktigheten av lungerehabilitering. Det blir helt feil å nedskalere noe som egentlig er et økende problem, sier Wiegaard.

Hun lurer på hvorfor hun ikke får svar på hvilke økonomiske årsaker som styrer nedleggelsen.

– Forstår du at de mener dette er det riktige å gjøre?

– Nei, det forstår jeg faktisk ikke. Vi må ha svar på økonomien før vi skal forstå noe, for jeg har aldri sett tall på hva dette vil koste.

– Gir mulighet for tettere samarbeid

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, forklarer at drift i eget bygg gir høyere kostnader.

– Innholdet og omfanget av spesialisert lungerehabilitering har endret seg de senere årene. En samlokalisering i sykehuset på Lillehammer vil også gi nødvendige innsparinger i form av færre driftssteder og reduserte arealer, sier Andersgaard.

Hun mener samlokaliseringen i sykehuset på Lillehammer vil bidra til tettere samarbeid med akuttavdelinger i utviklingsarbeidet.

– Flytting av lungerehabiliteringstilbudet gir muligheter for tettere samarbeid med andre fagmiljøer, tett oppfølging av pasientene og økt samarbeid med kommunene i overgangen fra spesialisert rehabilitering til videre tilbud i nærmiljøet, sier Andersgaard.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard
Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard Foto: Sykehuset Innlandet

Hun sier at selve behandlingstilbudet man får ved Granheim skal flyttes og ikke nedlegges, og at samlokaliseringen ble vedtatt allerede i 2018 av sykehusstyret.

Granheim lungesykehus

Granheim er et spesialsykehus og rehabiliteringssenter.

Granheim tilhører Sykehuset Innlandet, og inngår i spesialisttilbudet til lungesyke i Norge.

Sykehuset utreder, diagnostiserer, behandler og/eller rehabiliterer alle faser av ulike lungesykdommer.

Sykehuset tilbyr blant annet trening, kostveiledning, undervisning og oppfølging av lungelege/lege.

Granheim har vært en institusjon for lungesyke siden 1905.

Det er besluttet av Granheim lungesykehus skal legges ned og flyttes inn til sykehuset på Lillehammer.

Kilde: Sykehuset Innlandet

Lungerehabilitering er også en aktuell problemstilling ved oppfølging av pasienter som har fått skader på lungene etter Covid-19.

– Samlokalisering av lungemedisin og lungerehabilitering gir gode muligheter for samarbeid om behandling og oppfølging av lungepasientene, sier Andersgaard.

Kjenner på sterk usikkerhet

Bjørg Haave er nå redd for hva som vil skje fremover.

– Jeg har tross alt blitt 70 år, og man vil jo leve så lenge som mulig. Jeg kan selv gjøre en innsats ved å blant annet trene ofte, men det å miste muligheten til å være på Granheim er helt forferdelig, forteller Haave.

Hun mener den friske luften på Granheim er viktig, sammenlignet med Lillehammer sykehus med 12 etasjer, mindre utemiljø og mer eksos.

– Så denne usikkerheten er så vanvittig at det er fryktelig tungt å tenke på, sier hun:

– Jeg kan ikke få sagt sterkt nok hvor mye Granheim betyr - ikke bare for meg, men for alle lungesyke.

Relatert