GIFTIG: Brun fluesopp er en av flere giftige sopper å finne i norske skoger.
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
GIFTIG: Brun fluesopp er en av flere giftige sopper å finne i norske skoger. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Advarer mot giftig sopp – flere ringer sopptelefon

Giftinformasjonen har hatt en stor økning i henvendelser om sopp. Det er spesielt én gruppe henvendelsene dreier seg om.

Høst er for mange synonymt med plukking av det som kalles «skogens gull».

Svært mange på soppjakt og mye «gull» i skogen har ført til at Giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet (FHI) har hatt en stor økning i henvendelser om akutte eksponeringer for sopp hos menneske.

Fra januar til siste august-dag har de mottatt hele 480 henvendelser.

Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

– Det har vært en god soppsesong, særlig i slutten av juli og starten av august. Det har vært mye sopp både i skogen og på plenen. Det er da naturlig at spesielt mange barn får i seg sopp, og da ringer folk oss, sier seniorrådgiver og soppsakkyndig Kristin Opdal Seljetun i Giftinformasjonen til TV 2.

ALVORLIG: Seljetun sier at det å bli forgiftet av sopp kan få alvorlige konsekvenser og kan være farlig. Foto: TV 2
ALVORLIG: Seljetun sier at det å bli forgiftet av sopp kan få alvorlige konsekvenser og kan være farlig. Foto: TV 2

Rekord

Soppsesongen varer fram til frosten kommer, noe som vanligvis er fram til midten av oktober.

Opdal Seljetun sier at 60 til 70 prosent av sopphenvendelsene dreier seg om eksponering hos barn som er mellom 0 til 9 år gamle.

Hun sier at barn vanligvis smaker på sopp og spiser sjelden større mengder. Det er derfor ikke vanlig med alvorlige forgiftninger i denne gruppen.

Hittil i år har én person vært innlagt på sykehus med mistanke om alvorlig forgiftning etter forveksling av giftig sopp med matsopp.

I fjor var 25 personer innlagt etter mistanke om forgiftning. Det var rekordhøyt.

– Jeg tror ikke det blir like mange innleggelser i år, for det har ikke vært så mye sopp som det var i fjor, sier soppsakkyndig Opdal Seljetun.

Forveksler

Soppsesongen er svært væravhengig, og antall henvendelser og forgiftninger varierer mye fra år til år, sier hun.

– Men av statistikk fra tidligere år kan vi si at det i Norge er mange forgiftninger etter forveksling av matsopp med hvit fluesopp. Hvit fluesopp kan forveksles med blant annet sjampinjong og røyksopper. I tillegg er det ikke uvanlig med forgiftning etter inntak av spiss giftslørsopp og flatklokkehatt, sier Opdal Seljetun.

Tall fra Giftinformasjonen viser også at de siste årene har rundt 70 prosent av de alvorlige soppforgiftningene vært hos personer med fremmedkulturell bakgrunn, som turister, innvandrere eller andregenerasjons nordmenn.

– Mange har en annen plukkekultur og spiser sopp vi normalt ikke regner som matsopp i Norge. Andre forveksler matsopp i hjemlandet med giftig sopp i Norge, dette er spesielt asiater som forveksler hvit fluesopp med en spiselig fluesopp som vokser i hjemlandet, sier seniorrådgiveren.

Gifte sopper og vanlige symptomer

Hvit fluesopp: Kraftig, vandig diaré, magesmerter og oppkast

Spiss giftslørsopp: Magesmerter, oppkast, diaré, generell uvelhet og sterk tørste.

Flatklokkehatt: Kraftig, vandig diaré, magesmerter, oppkast

Brun fluesopp: Svimmelhet, forvirring, muskelrykninger, kvalme, oppkast og magesmerter forekommer, hallusinasjoner og kramper forekommer ved alvorlig forgiftning

Kilde: Helsenorge.no

Dette bør du gjøre

Hvit fluesopp er den soppen de fleste blir forgiftet av, en sopp man kan dø av hvis man blir alvorlig forgiftet, ifølge Helsenorge.

Myndighetene oppfordrer folk til å kontrollere det folk plukker og advarer mot å plukke sopp man ikke er 100 prosent sikker på.

Giftinformasjonen har også tidligere advart om å generelt aldri bør spise helt hvit eller brun sopp.

Dersom man føler seg uvel etter å ha spist sopp, råder hun folk å ta kontakt med Giftinformasjonen.

– De bør ringe oss slik at vi kan gjøre vurderinger om hvilke symptomer de har, hvor mye de har spist og tiden etter inntaket. Giftinformasjonen vil så gi råd om eventuell videre oppfølging, sier hun.

Relatert