Mange har i dag en forsikringsavtale som gir rabatt fordi ingen under 24 år bruker bilen. Men det må du også huske hvis du skal låne bort bilen, hvis ikke risikerer du avkortning.
Mange har i dag en forsikringsavtale som gir rabatt fordi ingen under 24 år bruker bilen. Men det må du også huske hvis du skal låne bort bilen, hvis ikke risikerer du avkortning.

Noen bør tenke seg ekstra godt om før de låner ut bilen

Det er en grunn til at forsikringen er dyrere for unge bilførere.

Det er mange ting som påvirker forsikringspremien for bilen din. Å kjøre skadefritt år etter år er det som først og fremst reduserer premiebeløpet. Så betyr det noe hvor i landet du bor og om bilen står i låst garasje. I tillegg kan type bil og motorstørrelse påvirke prisen, noe som for øvrig gjelder for alle aldersgrupper av eiere.

Andre parametre kan være kjørelengde, egenandel, skadehistorikk og bonus. I tillegg kan man velge ulike typer forsikring, der den billigste ofte er en ren ansvarsforsikring, som er lovpålagt.

I motsatt ende av skalaen finner du full kasko, som også dekker skade på eget kjøretøy.

– Konsekvensene kan bli store

På forsikringsavtalen kan du dessuten krysse av for at bilen aldri kjøres av noen som er yngre enn 24 år, noe som gir en premiereduksjon.

– Før du krysser av for dette, bør du være helt sikker på at bilen faktisk aldri kjøres av noen som er yngre enn 24 år. Skjer dette, og vedkommende havner i en ulykke, kan konsekvensene bli store, forteller kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

– Det er en grunn til at yngre bilførere må betale noe mer for å kjøre bil, sier Arne Voll i Gjensidige.
– Det er en grunn til at yngre bilførere må betale noe mer for å kjøre bil, sier Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Hvis man får låne bil av noen som har avtalt med forsikringsselskapet at de ikke skal låne bort bilen til noen under 24 år, og det skjer en ulykke, vil dette kunne få store konsekvenser. Selskapet vil utbetale erstatning til den eller de som har blitt skadet, men vil kunne redusere erstatningen for skade på egen bil.

Om ikke alt er på stell, kan et brudd på forsikringsavtalen fort bli veldig dyrt om det skjer en skade, sier Arne Voll.

Han legger til at dersom bileier ikke kan lastes for bruken, eller at noen tyvlåner bilen, blir det ikke avkorting.

Selv en moderat skade kan bli dyr, om man må betale den selv.
Selv en moderat skade kan bli dyr, om man må betale den selv. Foto: Shutterstock

Startbonus

– Hvorfor er det slik?

– Det er en grunn til at unge under 24 år må betale noe mer for å kjøre bil enn de som er eldre. Yngre bilførere har mindre erfaring, og dermed er det større risiko for å havne i en ulykke eller få skade på bilen, sier han videre.

– Forsikringsselskapene kan ellers ha ulike regler og forsikringstyper. I Gjensidige har vi noe som heter ungdomsavtalen, der de som kjører skadefritt i perioden mellom 18 og 22 år kan få tilbakebetalt inntil 10.000 kroner. På denne måten ønsker vi å belønne unge sjåfører som kjører forsvarlig.

– I tillegg har alle unge som tar førerkort og har øvelseskjørt mer enn 2.000 kilometer med registrering i en app, muligheten til å få 60 prosent startbonus. De kan også kjøre andre biler som er forsikret hos oss, selv om disse har rabatt for at alle bilførere er over 23 år.

– Andre selskaper kan ha andre ordninger, for eksempel en høyere egenandel ved skade, forteller Arne Voll.

Kjørte uten forsikring - det kostet ham 11,5 millioner

Billig forsikring - når noe går galt

– Og konklusjonen er?

– Det viktigste er uansett at foreldre og de som eier bilen har riktig forsikring i forhold til behov. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt om du er i tvil. Det behøver ikke å bli så dyrt å endre en bilforsikring, slik at unge i familien kan bruke bilen. Men om dette ikke er i orden, kan det altså bli veldig dyrt, om ulykken er ute.

– Det er også viktig å huske at det er den som eier bilen som har ansvaret for å sørge for at den man låner bort bilen til har gyldig førerkort, og at forsikringen er gyldig. En forsikringspremie kan virke dyr for mange, men er likevel billig om noe skulle gå galt. Det finnes dessverre mange eksempler der en uforsikret bil har gjort eieren til gjeldsslave - eller at forsikringsselskapet av ulike grunner ikke dekker oppståtte skader. Fasit er at man i verste fall kan sitte igjen med en millionregning som man er personlig ansvarlig for, slutter Arne Voll i Gjensidige.

Dette kan spare deg for tusenlapper i forsikring