SMITTESPREDNING: Folkehelseinstituttet har gjort en ny gjennomgang av smittespredningen i samfunnet.
SMITTESPREDNING: Folkehelseinstituttet har gjort en ny gjennomgang av smittespredningen i samfunnet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Barn blir sjeldnere koronasyke enn voksne, viser ny gjennomgang fra FHI

Barn kan bli syke og smitte andre, men de blir sjeldnere syke enn voksne, viser en ny gjennomgang Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort.

Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet, skriver FHI i en pressemelding fredag.

– Den samlede kunnskapen vi sitter på i dag tyder fortsatt på at barn har en begrenset rolle i smittespredningen i samfunnet. Barn blir smittet, men blir sjeldnere syke. Det er imidlertid fortsatt behov for mer kunnskap, spesielt om asymptomatisk spredning av viruset hos barn, sier Kjetil G. Brurberg, fungerende fagdirektør i område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet.

FHI skriver at en helhetlig vurdering av den kunnskapen som er tilgjengelig i dag tilsier at barn ikke har en vesentlig rolle i smittespredningen i samfunnet.

– Kunnskapsoppsummeringen til ECDC og den kanadiske forskergruppen er svært omfattende. Selv om vi fortsatt ikke kan trekke helt sikre konklusjoner, peker resultatene i samme retning, forklarer Brurberg.