Må skrive om vikinghistorien etter dette funnet

Funnet av vikingskipet på Jellestad i Halden viser et nytt maktsentrum i norsk vikingtid.

Med vannflasker, arkeologispader og pensler graver arkeologene seg centimeter for centimeter ned i bakken på Jellestad.

Under dem er graven til en mektig viking. Mektig, fordi det var de med makt som ble gravlagt i et skip.

Like stort som det største vi har

Jellestadskipet, slik det ligger i bakken, måler 19,3 meter. I og med at stevnene på skipet ble revet vekk da gravhaugen ble jevnet med jorden på slutten av 1800-tallet, var det originale skipet noe lengre. Det vil si at det var på størrelse med den største vikingskipskatten vi har å vise frem, det 21,5 meter lange Osebergskipet funnet i Tønsberg i 1903, gravd opp året etter.

– Vi vet at den nederste delen av skipet er intakt og vil kunne løftes ut, og at kjølpartiet er intakt, forteller prosjektleder for utgravingen, Christian Løchsen Rudsrød.

PROSJEKTLEDER: Arkeolog Chrstian Løchsen Rudsrød.
PROSJEKTLEDER: Arkeolog Chrstian Løchsen Rudsrød. Foto: Foto: Torstein Wold

Han er arkeolog ved Kulturhistorisk museum.

Det er et møysommelig og krevende konserveringsarbeid før Jellestadskipet kan stå ferdig restaurert på et museum.

Mange års arbeid gjenstår

Arkeologene mener de skal være ferdig med utgravingen før 13. november. Deretter må det tas stilling til om man skal bruke skipsdelene til å bygge skipet slik det så ut som nytt, eller om man skal stille ut de delene som kan reddes, og eventuelt bygge en kopi av originalskipet i tillegg.

I vikinggraven kan det være gjenstander som kan gi ny kunnskap om hvilket samfunn som fantes her på den østlige siden av Oslofjorden, selv om tegn tyder på at graven kan ha vært plyndret. Det er slett ikke uvanlig.

– Vi er ganske sikre på at det har vært noen her inne før oss, den har nok blitt plyndret. Men sånn var det også i Oseberg og Gokstad-skipene. Begge to var blitt plyndret, men likevel var det utrolig mange gjenstander der.

SKJULER GJENSTANDER: I graven kan de finne våpen og smykker.
SKJULER GJENSTANDER: I graven kan de finne våpen og smykker. Foto: Torstein Wold

– Hva kan dere håpe på å finne?

– Skulle man tenke seg at det er en høvding som ble begravet her, så vil det være naturlig at han hadde med seg våpen. Om det ble gravlagt en kvinne her, ville hun nok ha hatt med seg for eksempel smykker.

Maktsentrum

Da dette området ble undersøkt med georadar-teknologi i 2018, avdekket disse «røntgenbildene» av bakken mye mer enn selve skipet. Avtegninger av fem langhus og andre installasjon viste at dette var et helt samfunn.

FANT BEINRESTER: Feltassisten Eirin Beenberg fant årsmå rester av brent bein.
FANT BEINRESTER: Feltassisten Eirin Beenberg fant årsmå rester av brent bein. Foto: Foto: Torstein Wold

Den gang gikk havet helt opp til disse bygningen, så sannsynligheten er stor for at bakken også skjuler bryggeanlegg der skipene lå.

Skipsgraven, omfanget av funnene og andre funn i området, avdekker helt ny kunnskap om at dette var et område der rikdom og makt var samlet. Tidligere har man lagt til grunn at et maktsenteret i vikingtiden lå rundt Kaupang i Vestfold. Nå må man tenke helt nytt om dette.

Vestfold ikke så dominant

– Det vil jeg absolutt si at vi må. Når man finner en skipsgrav som denne, så endrer det hele forståelsen av maktstrukturene. Skipsgraver representerer virkelig maktområder, og nå har vi funnet et slikt på østsiden av Oslofjorden. Kanskje var ikke Vestfold-siden så dominant som vi hittil har trodd, sier arkeolog Løchsen Rudsrød.

Skipsgravene har til nå blitt oppdaget enten ved en tilfeldighet, eller i senere tid ved brukt av georadar-teknologi. En forutsetning for å bruke dette, er at bakken er flat. Det vil si at en gravhaug har blitt pløyd bort for å dyrke marken, og at dette dermed har ødelagt deler av skipet.

Det finnes flere tusen gravhauger som ikke er undersøkt i Norge.

Tusenvis av gravhauger har hemmeligheter

Bare i Vangfeltet i Oppdal er det omkring 900 førkristne gravhauger. Gravfeltet var i bruk fra omkring år 400 til år 1000. Omkring halvparten av haugene har vært åpnet delvis av arkeologer. Området er godt bevart og det er blitt gjort rikelig med funn av blant annet våpen, importerte og draktsmykker.

I vikingtiden ble ofte dyr, spesielt hester, lagt i gravhaugen sammen med den døde. Blod fra dyrene kan ha blitt drukket, og deler av dyrene spist i forbindelse med gravleggingen.

Gravene fra vikingtiden inneholder mange personlige eiendeler, redskaper og fremkomstmiddel som båter og skip. Mot slutten av vikingtiden ble begravelse i haug gradvis sjeldnere, og opphørte stort sett helt etter hvert som kristen gravskikk tok over.

Relatert