UT MOT ANMERKNINGER: Mona Berger (SV) og det rødgrønne flertallet i Trondheim kommune ønsker å skrote anmerkninger i ungdomsskolen. Politikerne mener det må finnes bedre måter å respondere på når elever bryter reglementet.
UT MOT ANMERKNINGER: Mona Berger (SV) og det rødgrønne flertallet i Trondheim kommune ønsker å skrote anmerkninger i ungdomsskolen. Politikerne mener det må finnes bedre måter å respondere på når elever bryter reglementet. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Vil skrote anmerkninger i ungdomsskolen

De rødgrønne Trondheims-politikerne går inn for å fjerne anmerkninger i skolen. Saken behandles i bystyret torsdag kveld.

Forslaget om å skrote anmerkninger for ungdomsskoleelever kommer fra Mona Berger (SV) og Gjermund B. Gorseth (Ap).

– Det må finnes andre og bedre måter å reagere på dersom ordensreglementet brytes, uttaler Mona Berger til TV 2.

Saken ble først omtalt i Adresseavisen.

Berger sier til avisa at tankene bak forslaget stammer fra Forandringsfabrikken. De har gjennom møter med 6200 skoleelever landet på at anmerkninger kan erstattes med veiledning.

Vektlegger elevperspektivet

– Vi vektlegger elevperspektivet i denne saken. Hva som skal til for at elevene selv lærer bra og føler seg trygge, sier Berger til Adresseavisen.

Overfor TV 2 utdyper politikeren at andre måter å reagere på overfor elevene kan være veiledning.

– Det å gi opplæring i sosial kompetanse er viktig på skolen. Elever, som sliter fra før, har fortalt at anmerkninger ble en tilleggsbelastning for dem.

Det rødgrønne flertallet i Trondheim ønsker at kommunedirektøren skal samarbeide med utdannings- og elevorganisasjoner om å komme fram til alternative måter å reagere på når reglement brytes.

Skepsis

Men Utdanningsforbundet uttrykker skepsis til politikernes detaljerte inngripen. Leder av Utdanningsforbundet i Trondheim sier til Adresseavisen at det å gjøre en slik endring blir som å fjerne en brikke i et kjempestort puslespill.

– Anmerkninger er en del av et nasjonalt system hvor lærere er lovpålagt å sette karakterer i orden og oppførsel, sier Gry Camilla Tingstad til avisa.

Tingstad mener lærerne trenger den dokumentasjonen som anmerkninger utgjør, for å kunne sette riktig karakter.

Skole droppet karakterer

Bergeland videregående skole i Stavanger gjennomførte et femårig prøveprosjekt hvor de droppet karakter i orden og oppførsel.

– Hovedkonklusjonen vår er at vi har stor tro på å erstatte anmerkninger med veiledning, sa rektor Eiliv Fougner Janssen til Utdanningsnytt i fjor.

Rektoren eksemplifiserte ved å si at en elev som kommer for sent kanskje har en grunn, og at læreren da må forsøke å finne ut hvorfor. Prate med eleven heller enn å gi anmerkning. Og forklare hvilke konsekvenser det kan få for egen læring.

Prosjektet ble avsluttet, noe rektor Fougner Jansson er lei for.

Bystyret avgjør i kveld

Anmerkninger i seg selv er ikke lovpålagte. Markaplassen skole i Trondheim har latt være å automatisk gi elevene anmerkninger for brudd på ordensreglement.

– Det vi gjør er at våre lærere holder et slags «skyggeregnskap» over forsentkomming og andre brudd på reglementet, forklarer rektor Rune Haldorsen.

– Etter en viss tid holder så kontaktlæreren en samtale med eleven, og kommer i dialog med ungdommen om hvorfor ting blir som de blir. Slike samtaler har gitt god effekt, og er langt mer nyttig for oss enn automatiske anmerkninger, sier Haldorsen.

Det rødgrønne flertallet, bestående av Ap, SV, MDG og Rødt kommer trolig til å la Trondheim bli første kommune i landet som skroter anmerkninger i skolen, når Bystyret behandler forslaget torsdag kveld.

Relatert