Det innføres et forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard.
Det innføres et forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard.

Regjeringen innfører forbud mot cruise på Svalbard

Regjeringen har nå vedtatt å stramme inn muligheten for å tilby reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard.

Det innføres et forbud mot gjennomføring av reiselivsaktiviteter i form av cruise på Svalbard. Dette gjelder ikke dagscruise og cruise som startes og avsluttes på Svalbard med fartøy som har inntil 30 personer (mannskap og passasjerer) om bord og overnatting inngår som en del av cruiset.

Reglene vil i første omgang vare til 1. november.

- Smitte om bord på et cruiseskip krever store ressurser for å begrense utbruddet, og medfører en rekke praktiske utfordringer. Dette gjelder særlig på Svalbard der cruisevirksomhet innebærer særlige utfordringer både for helse - og redningsberedskapen.

– Derfor er det nødvendig med en regelendring som senker risikoen for et lignende utbrudd slik som på Hurtigruten, sier helse og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Virksomheter som tilbyr dagsturer med båt må fortsatt følge kravene i veileder for reiseliv på Svalbard.

Virksomheter som tilbyr cruise som startes og avsluttes på Svalbard med fartøy som har inntil 30 personer (mannskap og passasjerer) om bord og overnatting inngår som en del av cruiset må følge kravene i veilederen for kystcruise på og rundt Svalbard, herunder kravet om at båtene må kunne returnere til fastlandet dersom det oppstår smitte om bord.

Relatert