BOLIGER: Et boligfelt i Kjelsås-området i Oslo.
BOLIGER: Et boligfelt i Kjelsås-området i Oslo. Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Boligprisene steg i august

Boligprisene steg med 1,1 prosent i august 2020, viser tall fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Boligprisene er nå 4,3 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg i august, noe som er normalt for måneden. Den sterke veksten vi har sett i boligprisene de siste månedene er nå avtagende, og vi venter at boligprisene vil følge normalt konjunkturforløp med fallende priser mot slutten av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I løpet av juli ble det solgt 44,7 prosent flere boliger enn i tilsvarende måned i 2019. Det ble solgt rekordmange boliger også i august. Veksten i antall transaksjoner vedvarer, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en august måned som i år.

– Med uendrete rammevilkår for boligkjøpere gjennom boliglånsforskriften og lav rente venter vi en stabil utvikling i boligmarkedet på litt lengre sikt. I lys av at korona-situasjonen høyst sannsynlig vil bli langvarig, tror vi hjemmet vårt vil bli enda viktigere for nordmenn flest de kommende årene, sier Lauridsen.

– Har heldigvis en boliglånsforskrift

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren sier prisnivået i august har gått mer tilbake til normalnivået, etter en sommer med unormalt høy aktivitet.

– Det selges mange boliger, og jeg tror nok august er den siste måneden vi ser effekten av både den lave renten og korona, sier Meier.

Hun ser for seg at boligmarkedet de neste månedene vil gå tilbake til en normalsituasjon.

– Jeg tror vi vil se en utflating i prisene og en nedgang mot slutten av året, men at det fortsatt selges mange boliger.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund påpeker at august-tallene avdekker skyhøye omsetningsvolumer.

– Aldri har så mange nordmenn kjøpt så mange boliger til så høye priser. Det kan virke paradoksalt, men kan forklares med at tidenes laveste renter har gjort det mulig for mange husholdninger å betale betydelig mer for en bolig, sier Geving.

SSBs ferske kredittindikator viser for første gang siden høsten 2019 en sterkere gjeldsvekst for husholdningene.

– Renter trumfer alt, men vi har heldigvis en boliglånsforskrift som beskyttelse mot en gjelds- og prisvekst helt ut av kontroll, sier Geving.

Gap mellom tilbud og etterspørsel

Geving sier det er positivt boligmarkedet fungerer godt, selv om sterk gjelds- og prisvekst er problematisk.

– Det er en viktig faktor for å holde norsk økonomi i gang. Vi er imidlertid bekymret for at tilbudet av boliger faller for mye når etterspørselen er sterk. Det tar tid å få fart på boliginvesteringene etter den bråstoppen boligbyggerne opplevde i vår, sier Geving.

Så langt i 2020 har det vært rekordomsetning i bruktmarkedet. Direktøren tror tilbudssiden vil skrumpe inn ettersom det legges ut færre nye boligprosjekter enn normalt denne høsten.

– Dette kan føre til et akkumulert tilbudsunderskudd med større prispress enn normalt, sier Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund varsler om at det i Oslo begynner å bli et gap mellom tilbud og etterspørsel. Det selges mange boliger relativt raskt, men samtidig er det unormalt få boliger tilgjengelig i markedet.

– Søndag 6. september er det for eksempel planlagt under 500 visninger i Oslo. Det er ikke mer enn halvparten av volumet man ofte ser på denne tiden av året. Når utbudet av nye boliger er lavt på samme tid, bygges det opp til et bekymringsfullt tilbudsunderskudd i Oslo, sier Geving.

Mange boliger på markedet

I august ble det solgt 9.964 boliger i Norge, som er 10,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 66.213 boliger i Norge, som er 3,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I august ble det lagt ut 11.667 boliger til salgs i Norge, som er 8,2 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 70.771 boliger til salgs, noe som er 2,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det selges fortsatt rekordmange boliger i Norge, slik vi også har observert gjennom flere måneder. Samtidig legges det ut noe færre boliger enn i 2019, men antallet nye boliger på markedet er høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i august 2020. Det er en reduksjon fra 67 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 84 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere nivå enn de foregående årene. Den stabile salgstiden vitner om et sunt boligmarked, sier Lauridsen.

Mer moderat utvikling fremover

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Oslo med en oppgang på 1,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 6,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,9 prosent.

– Uviklingen i boligmarkedet har vært svært sterk gjennom våren og sommeren. I august er utviklingen nær det som er en normal utvikling for måneden, sier Lauridsen.

Eiendom Norge tror null-renten nå er priset inn i boligmarkedet, og forventer at boligprisene som normalt vil synke gjennom høsten.

– Med en svakere utvikling gjennom høsten venter vi at boligprisutviklingen nasjonalt i 2020 vil ende nær Eiendom Norges prognose med en oppgang på 3 prosent. I så fall vil 2020 bli det tredje året på rad med moderat prisutvikling i boligmarkedet, avslutter Lauridsen.

Relatert