Internasjonal studie:

Steroider kan hjelpe koronasyke pasienter

En studie som ble publisert onsdag, bekrefter at billige og lett tilgjengelige steroider kan hjelpe alvorlig syke pasienter med å overleve covid-19.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) er ventet å komme med nye retningslinjer som anbefaler å bruke steroider hos kritisk syke pasienter med koronavirus. Det skriver New York Times.

Ifølge Reuters kan behandling med kortikosteroider redusere risikoen før død hos kritisk syke pasienter, med 20 prosent.

Studien, som ble publisert onsdag, inkluderer en analyse av data fra syv forskjellige kliniske tester, som evaluerer behandling med tre steroider hos over 1700 pasienter.

Kortikosteroider bør nå bli førstelinjebehandlingen av kritisk syke koronapasienter, skriver forfatterne av studien.

– Steroider er billig og allerede tilgjengelig medisin, og vår analyse har bekreftet at de er effektive for å redusere dødsfall blant de som er hardest rammet av covid-19, sier Jonathan Sterne, en av forfatterne bak studien, i en uttalelse.

Saken oppdateres.