PST etterforsker IT-angrepet

PST har startet etterforskning av IT-angrepet mot Stortinget. Etterforskningen vil søke å avdekke om en statlig aktør står bak.

PST skriver på Twitter at de etterforsker IT-angrepet mot Stortinget.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og vi har full oppmerksomhet på å analysere situasjonen for å få et totalbilde av hendelsen og potensielt skadeomfang, sa Stortingets direktør Marianne Andreassen tirsdag.

Stortingsrepresentanter og ansatte som er direkte berørt, er blitt kontaktet, og vil i de følgende dagene bli fulgt opp av Stortingets administrasjon.

– Det ble iverksatt en rekke risikoreduserende strakstiltak for å stanse angrepet. Disse tiltakene hadde umiddelbar effekt. Hendelseshåndteringen har høyeste prioritet, sier Andreassen.

Innbrudd i e-poster

Tirsdag ble det kjent at Stortinget er utsatt for et stort IT-angrep, og flere politikere er rammet. Både stortingsrepresentanter og ansatte har fått innbrudd i epost-kontoene sine.

– Det er hentet ut informasjon fra e-postkontorer, sa Andreassen til TV 2.

Stortinget oppdaget uregelmessigheter for en ukes tid siden, opplyste hun.

Flere partier rammet

Arbeiderpartiet og SP har bekreftet til TV 2 at de er rammet. Senterpartiet sa tirsdag at de ikke var rammet, mens Frp og SV henviste til Stortingets administrasjon.

Ifølge VG er også Høyre rammet av IT-angrepet.

PST sier til NRK at en av hypotesene deres er at en statlig aktør står bak IT-angrepet mot Stortinget.

De sier også at det er mulig det ikke bare er et digitalt angrep, men at det kan være en del av en etterretningsoperasjon mot Norge.

Oppdateres!