REAGERER: Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er langt fra fornøyd med trygdeoppgjøret.
REAGERER: Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er langt fra fornøyd med trygdeoppgjøret. Foto: Stål Talsnes / TV 2

Dårlig nytt for pensjonistene igjen: – Jeg er forbanna

Resultatet av årets trygdeoppgjør er klart, og pensjonistene får igjen redusert sin kjøpekraft. Pensjonistforbundet reagerer sterkt.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la onsdag fram resultatet av årets trygdeoppgjør, som omfatter én million trygdemottakere og pensjonister.

– Alderspensjonen under utbetaling får en økning i pensjonen på 0,74 prosent fra 1. mai, sa Isaksen under fremleggelsen.

– Pensjonistene får mer penger, men slik det ser ut nå vil prisveksten øke noe mer enn pensjonen gjør, sier Isaksen til TV 2.

Det innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

– Forbanna

Leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet er tydelig på hva han mener om årets trygdeoppgjør.

– Verken vi i Pensjonistforbundet eller de vi representerer i SAFO er fornøyd. Tvert imot begynner vi å bli ganske forbanna over at det nå er det femte av seks år vi får redusert kjøpekraft, sier Davidsen, og fortsetter:

– Nå hadde vi håpet at noen ville ta til vettet og forstå alvoret i pensjonistenes økonomiske situasjon.

– Men alle må være med i dugnaden for å redusere pensjonsutgiftene, sier statsråden?

– Ja, det kan jeg forstå at han sier. Men vi har vært med på denne dugnaden fra 2015, og har stort sett vært alene om det i den perioden. Den reduksjonen vi har hatt er på rundt 18 milliarder kroner over tid. Når vi lever på rundt to tredjedelers lønn, med samme utgiftene til mat, bolig og så videre, burde vi i alle fall fått en regulering av pensjonene våre langt over kjøpekraften, på linje med lønnsveksten, sier Davidsen.

– Fortjener bedre

Heller ikke Erlend Wiborg i FrP er fornøyd. Han er leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite.

– Dette er for dårlig, og det kan ikke fortsette at pensjonistene får redusert sin kjøpekraft, sier han.

Senest i mai fremmet FrP et forslag for Stortinget der de ba regjeringen iverksette tiltak som samlet vil bidra til at effekten av årlig underregulering av pensjon fjernes.

– Dette forslaget fikk dessverre kun støtte fra FrP og Rødt sine representanter. Det er ingen skam å snu, sier Wiborg, og mener landets pensjonister fortjener bedre:

- De fortjener å få samme prosentvise inntektsvekst som resten av samfunnet, uten noen form for underregulering.

Lavere enn prisveksten

Årets oppgjør i det såkalte frontfaget, som omfatter konkurranseutsatt industri, endte på en lønnsvekst på 1,7 prosent. Frontfaget er retningsgivende for de øvrige oppgjørene.

Bakteppet er en anslått prisvekst på 1,4 prosent i år, og dermed får lønnsmottakerne trolig en svak reallønnsvekst.

I årene 2015 til 2018 opplevde pensjonistene reallønnsnedgang, mens de i fjor fikk noe økt kjøpekraft.

Regel i pensjonsreformen

Grunnen til at pensjonistene ofte har sakket akterut, er regelen som ble innført i forbindelse med pensjonsreformen i 2011.

Den sier at pensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosentpoeng. Uføretrygd, som også omfattes av trygdeoppgjøret, reguleres derimot med lønnsveksten.

Pensjonistforbundet la før årets oppgjør krav om at underreguleringen på 0,75 prosentpoeng oppheves, og at pensjonistene får forhandle på linje med lønnsmottakere.

De krevde også at frontfagsoppgjøret legges til grunn for årets oppgjør, midler til reformer for eldre og uføre, at trygdeoppgjøret behandles i Stortinget og at uføres alderspensjon må skjermes mot levealdersjusteringen.

Relatert