Vindmøller, kraftproduksjon, strømpriser, nettleie, Statnett, kraftutbygging, høyspent. strømmaster, høyspentlinje, energi og annet omkring strøm
Vindmøller, kraftproduksjon, strømpriser, nettleie, Statnett, kraftutbygging, høyspent. strømmaster, høyspentlinje, energi og annet omkring strøm Foto: Kåre Breivik / TV 2

Slik vil de endre nettleien

NVE har moderert sitt forslag til ny modell for nettleie på vesentlige punkter etter å ha fått kritikk i høringsrundene.

Det er nå en enklere og mer moderat modell som legges fram, skriver NVE selv i en pressemelding onsdag.

– Å finne gode løsninger handler ofte om å avveie hva som er saklig riktig med å finne løsninger mange kan slutte opp om, og som kan gi stabilitet. Nå får vi en modell som gir riktigere insentiver enn i dag, men som samtidig innebærer små endringer for de aller fleste, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Baseres på hvor mye watt du bruker

Kunder med et normalt forbruk vil ifølge Lund betale om lag det samme i nettleie som i dag.

Strømregningen din består av tre deler: kraftpris, avgifter og nettleie. Forslaget fra NVE gjelder kun den siste delen.

I sitt justerte forslag vil NVE beholde dagens system hvor nettleien er delt opp i et fastledd og et energiledd, men dropper ideen om å innføre et tredje ledd «effektleddet».

Dette leddet skulle etter planen være basert seg på hvor mange watt du bruker samtidig når forbruket ditt er på sitt høyeste.

– Nå dropper vi det. Dette er komplisert nok som det er, så nå blir det to ledd i nettleien, sier Lund til E24.

En gjennomsnittlig husholdningskunde bruker om lag 16.000 kilowattimer strøm i året og betaler litt mer enn 5.000 kroner i nettleie, ifølge NVE.

Må skru opp den faste prisen

Det nye forslaget gjør at mange nettselskaper må skru opp den faste prisen du betaler «fastleddet».

Hvordan nettselskapene gjør dette, kan de velge selv.

Baserer nettselskapet seg for eksempel på størrelsen på hovedsikringen, vil det trolig gi lavere nettleie til folk med små leiligheter og høyere nettleie for dem med en stor villa.

Endrer regler for elbilladere

Energidirektøren har også lyttet til elbilbransjen og kommersielle aktører som bygger ut ladestasjoner. Mange av disse betaler nettleie basert på hvor mye strøm de bruker på én gang (såkalt «effekttariff»), skriver E24.

Det kan gjøre at nettleien blir urimelig høy på ladestasjonene som brukes relativt sjelden.

NVE foreslår at næringsvirksomhet som bruker mindre enn 100.000 kilowattimer strøm i året skal få nettleie på lik linje med som husholdninger.

– Elbilbransjen har vært opptatt av at hurtigladestasjoner for elbiler bør karakteriseres som en egen gruppe, særlig de som er lite i bruk. De kom uheldig ut i vårt første forslag, og nå foreslår vi at ladestasjoner og næringsaktører som bruker under 100.000 kilowattimer i året behandles på lik linje med husholdninger, sier Lund til E24.