SSB: Offentlig underskudd for første gang på 25 år

Foreløpige tall fra SSB viser at Norge i annet kvartal fikk underskudd i offentlig forvaltning for første gang siden 1994.

– Tallene er usikre og kan bli revidert, men slik de står nå, ser vi sannsynligvis et kvartal med underskudd i offentlig forvaltning. Det er i så fall første gang siden 1994, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskap i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikken som ble lagt fram onsdag, viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) falt 9 prosent fra første til annet kvartal.

Underskuddet i offentlig forvaltning er målt ved nettofinansinvesteringer. Mens disse i første kvartal lå 22 milliarder kroner i pluss, falt de til 83 milliarder kroner i minus i annet kvartal.

Både oljeinntektene og inntektene fra skatter og avgifter falt kraftig.

– Statens inntekter har falt, og utgiftene har gått opp. Dermed har det offentlige skjermet privat sektor fra størsteparten av nedgangen i nasjonalinntekten. Motstykket er at staten for første gang på svært lenge går fra sparing til underskudd, forklarer Sletten.

Norge har i snitt hatt et overskudd i offentlig forvaltning på 10,7 prosent av BNP fra 2002 til 2019.

I annet kvartal 2020 lå tallet på minus 10,3 prosent.