ETTERSLEP: – Både kommunene og laboratoriene jobber godt med dette, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2. Ved midnatt mandag ble det meldt et høyt antall nye smittetilfeller, og etterslep i analyseleddet får deler av skylden..
ETTERSLEP: – Både kommunene og laboratoriene jobber godt med dette, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2. Ved midnatt mandag ble det meldt et høyt antall nye smittetilfeller, og etterslep i analyseleddet får deler av skylden.. Foto: Ole Berg-Rusten

Øker antall koronatester – de som skal analysere dem roper varsko

Flere laboratorier som analyserer koronatester forteller om utfordringer og problemer.

Etterslep hos laboratoriene var blant årsakene til at det ble registrert 139 nye koronatilfeller fra mandag til tirsdag, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Så høye døgntall har ikke vært innrapportert siden april.

– Krevende

Testkapasiteten i anledning koronaviruset har økt i Norge, og tirsdag lanserte blant annet Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen sin plan for hvordan byen skal kunne teste fem prosent av byens innbyggere hver uke, altså 35.000 personer. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forteller til TV 2 at det samtidig jobbes kontinuerlig for å sørge for at man også greier å analysere testene.

– Særlig laboratoriene er avhengige av forsyninger av forbruksmateriell og reagenser, sier han.

Ifølge Store Norske Leksikon er reagenser kjemiske stoffer som blir brukt for å påvirke andre stoffer.

– Det er for tiden utfordring med å få nok leveranse på reagenser til instrumentet som analyserer koronaprøver på Bærum sykehus, uttaler avdelingssjef ved Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken HF, Trude Steinsvik, i en e-post til TV 2.

Hun forteller at prøvene fra Bærum kommune i perioder har blitt videresendt til laboratoriet i Drammen, men at de igjen gjør analysene ved Bærum sykehus denne uka.

– Vi jobber intenst med å få mer stabil leveranse av disse reagensene, sier Steinsvik.

Hun forteller at situasjonen med ustabile leveranser av dette er et problem for de fleste aktører.

– Bekymret

Avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, Elling Ulvestad, ser også på dette som et problem.

– Forsyningen av reagenser og annet forbruksmateriell er utilfredsstillende, og vi er bekymret for kapasiteten nå når forbruket øker på grunn av økt prøvetakingssaktivitet i kommunene, sier han til TV 2.

TV 2 har spurt et utvalg laboratorier som utfører korona-analyser om deres analyse-regime tirsdag. Alle mikobiologiske laboratorier i Norge gjennomfører koronatester per nå. To private aktører gjennomfører analyser, selskapene Fürst og UniLabs.

  • Akershus Universitetssykehus analyserte 10.500 analyser sist uke. De mottar prøver fra området til Sykehuset Innlandet.
  • Oslo Universitetssykehus utførte i forrige uke 11.000 prøver, men har kapasitet til hele 15.000 prøver i døgnet.
  • Haukeland Universitetssykehus gjennomførte forrige uke 14.155 analyser.
  • Det private selskapet Fürst utførte i forrige uke 20.000 analyser, som samsvarer med det de har lovet Helse Sør-Øst om at de greier å levere.
  • Det private selskapet UniLabs har utført rundt 20.000 analyser i 2020.
  • Vestre Viken HF har analysert over 60.000 prøver siden mars.

Haukeland gjennomførte 14.155 analyser forrige uke, og opplyser om at de ikke har opplevd noe etterslep hos dem.

– Vi besvarer alle prøver vi mottar innen 48 timer etter ankomst på laboratoriet, de aller fleste innen 24 timer, sier han til TV 2.

Direktør for Divisjon for diagnostikk og teknologi ved Akershus universitetssykehus, Janne Pedersen, forteller om lignende tilstander:

– Det gjør at laboratoriets ansatte til enhver tid må vurdere håndteringen av etterspørselen, og hvordan vi kan ivareta tilfanget av prøver, sier hun.

I forrige uke opplevde sykehuset utfordringer ved deres lab, da flere instrumenter midlertidig var ute av drift.

– Til sammen ga dette en kort periode lengre svartid enn ønsket, sier hun, og opplyser om at de ikke lenger har noe etterslep.

Rekorduke

Det private selskapet Fürst står for analyse av mellom 10-20 prosent av prøvene som blir tatt i Norge, opplyser administrerende direktør Håvard Selby Ebbestad til TV 2.

– I forrige uke mottok vi rundt 20.000 prøver, det høyeste antallet hittil. Noe av det kan ha med frislippet i testing man så for et par uker siden, og noe kan ha med at man begynner å se økt grad av forkjølelse, og at flere derfor må testes, sier han.

Han forklarer at de ikke har merket en økning i antall positive tester hos dem siste uken.

– Rundt 0,4 prosent av prøvene hos oss har vært positive den siste uka, sier han.

Valgte annet utstyr enn sykehusene

– Hva trenger man for å gjennomføre en analyse?

– Det man trenger er instrumentene til å analysere, reagenser og prøvetakingsutstyr, som sendes ut fra laboratoriene. Testutstyrer består enten av testpinnene man bruker i nesa eller halspensler. Sistnevnte har god leveransesituasjon for oss, mens testpinnene til neseprøver har en mer krevende leveransesituasjon, sier Ebbestad.

Han forklarer at Fürst har valgt å bruke forskjellig utstyr fra de offentlige sykehusene, ettersom de vurderte at de ikke ville bli prioritert i en situasjon med begrensede leveranser fra utlandet. Han sier beholdningen deres totalt sett er ok.

Den andre private aktøren på markedet, Unilabs, forteller at de hittil har utført rundt 20.000 Covid-19-analyser i år, og at de jobber med å øke kapasiteten.

– Generelt har det vært krevende på grunn av redusert tilgang til prøvetakingsutstyr og materialer, sier administrerende direktør Rannveig Krane til TV 2.

Tok i bruk ny teknologi

Nakstad i Helsedirektoratet forteller til TV 2 at ny teknologi utviklet av NTNU, som betegnes som «magnetiske kuler», har gjort analysesårbarheten mindre.

– Det er likevel krevende å opprettholde en høy testkapasitet over tid, men både kommunene og laboratoriene jobber godt med dette, sier han til TV 2.

Oslo Universitetessykehus (OUS) bruker metoden Nakstad beskriver, og klinikkleder Andreas Matussek ved Klinikk for laboratoriemedisin skryter av NTNUs metode:

– Den er kjempeviktig for oss, sier han.

OUS kan gjennomføre 15.000 analyser i døgnet, ved bruk av to pipetteringsroboter og flere PCR-instrumenter. PCR er ifølge klinikklederen en metode for å lage mange kopier av en bestemt arvemasse.

Matussek forteller at tilgang på forbruksmateriale også er en potensiell utfordring for dem, men at de forsøker å være i dialog med leverandører for å unngå trøbbel.

– Hvor kan utfordringene komme?

– Pipetteringsrobotene bruker en del plastutstyr når virusets arvemasse ekstraheres. Prøven er i en væske, og en del av den suges opp, før man tilsetter reagenser. Spissene man da bruker i prosessene er av plast. Selv om den er enkel å lage er det en viss risiko for mangler når hele verden trenger dem, sier han.

Relatert