BER OM STØRRE KAPASITET: Ordføreren i Hamar, Einar Busterud mener det må settes søkelys på testkapasiteten i Norge.
BER OM STØRRE KAPASITET: Ordføreren i Hamar, Einar Busterud mener det må settes søkelys på testkapasiteten i Norge. Foto: Olav Wold

Sykehus-rot forsinket smittesporing på Hamar

Hamar kommunes smittesporingsarbeid ble vanskeliggjort av at de måtte vente i tre dager på testsvar fra Akershus Universitetssykehus (Ahus). Nå beklager sykehuset.

– Informasjon som er formidlet til Ahus fra Hamar kommune om at prøvene derfra var en del av en smitteoppsporing nådde desverre ikke fram til rette driftsansvarlig i rett tid. Det beklager vi, skriver direktør Janne Pedersen ved Ahus til TV 2.

Hun leder divisjonen for diagnostikk og teknologi ved sykehuset, og opplyser også at en IKT-feil en kort periode ga lengre svartid enn ønskelig

Ordføreren i Hamar, Einar Busterud sa mandag at det er uakseptabelt å måtte vente i tre dager på testsvar, noe som vanskeliggjør smittesporingen.

Han tar orienteringen fra Ahus til etterretning.

– Feil og misforståelser kan skje, sier Einar Busterud.

Hamar har til nå registrert 20 barn og voksne som er smittet av korona og det er utbrudd ved to skoler. Situasjonen er alvorlig og en rekke tiltak, som stengning av skoler er innført.

SMITTE: Her på Ridabu skole i Hamar er 18 elever og lærere registrert smittet.
SMITTE: Her på Ridabu skole i Hamar er 18 elever og lærere registrert smittet.

Kommunen skiftet testlaboraturium på grunn av den lage svartiden og venter nå på svar på 276 tester. De er ventet i ettermiddag. 400 personer sitter i karantene.

Hamarordføreren mener det er viktig å rette søkelyset på dårlig testkapasitet i Norge.

– Hvis man skal ha kapasitet i kommunene til å teste 5 prosent av befolkningen, må man også ha kapasitet til å analysere testene. Fem prosent av befolkningen i Norge er 300.000 mennesker. Det vil altså være snakk om industriell kapasitet og serieproduksjon. Ingen sykehuslaboratorier er i nærheten av å kunne dekke slike behov, framholder Einar Busterud.

Ahus-direktør, Janne Pedersen opplyser også at laboratoriumet på sykehuset i forrige uke hadde utfordringer med instrumenter som midlertidig var ute av drift.

– Etter en nødvendig oppgradering oppstod en IKT-teknisk feil som gjorde at vi ikke fikk sendt ut svar. Til sammen ga dette en kort periode lengre svartid enn ønsket, skriver hun.

I følge sykehsdirektøren er laboratoriet tilbake i normal drift og tilstreber seg på å levere svar innen 24 timer.

Relatert