MANGLER INFORMASJON: Helsemyndighetene mangler avgjørende informasjon om utbredelsen av korona i samfunnet fordi leger bruker for lang tid på å sende inn meldinger om smitte.
MANGLER INFORMASJON: Helsemyndighetene mangler avgjørende informasjon om utbredelsen av korona i samfunnet fordi leger bruker for lang tid på å sende inn meldinger om smitte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

FHI ber leger om å melde fra om koronasmittede raskere:

– Vi mangler avgjørende informasjon

FHI skriver i en pressemelding at de må bruke mye ressurser på å hente inn informasjon om koronasmittede pasienter.

– Gjennom covid-19-pandemien har legers manglende og forsinkede rapportering til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) gjort at FHI og Helsedirektoratet mangler avgjørende informasjon om covid-19-smitte i samfunnet, skriver FHI i pressemeldingen.

– Som en følge av dette bruker vi mye ressurser på å samle inn den etterspurte informasjonen, forklarer Astrid Louise Løvlie, som er seniorrådgiver i avdeling for smittevernregistrene i Folkehelseinstituttet.

– Leger har meldeplikt

FHI skriver at beslutningstakerne lokalt og nasjonalt er avhengige av å vite hvordan smitten sprer seg i samfunnet. Denne informasjonen deles via MSIS.

– Derfor, selv i en tid da alle er travle, oppfordrer vi legene til å prioritere rask rapportering til MSIS. Aller helst bør de sende dem samme dag som testsvaret foreligger, sier Løvlie.

Videre minner FHI om at alle leger har meldeplikt dersom de får mistanke om koronasmittede pasienter, og at de samme dag som de fatter mistanke skal utlevere opplysninger pasienten til FHI og kommunelegen.

Viktig informasjon

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at dette ikke er snakk om manglende innrapportering om folk har testet positivt eller negativt.

– Dette er et meldingssystem for infeksjonssykdommer eller smittsomme sykdommer, hvor man melder inn en del detaljer om hvor man ble smittet og så videre. Det går ikke på utrapportering om du har testet positivt eller ikke, sier Nakstad og fortsetter:

– Men informasjonen dette systemet gir er veldig viktig både for FHI og oss i direktoratet og gir oss mer kunnskap om hvor folk faktisk blir smittet og hvor mange uten symptom som blir smittet nå. Den type informasjon er vi veldig interessert i å finne ut av slik at vi kan rette testingen og får et riktig situasjonsbilde ute i kommunene, sier Nakstad.