Spent på ny plan for å forebygge selvmord: – Har store forventninger

Rundt 600 personer begår selvmord i Norge hvert år, og under koronapandemien har flere enn før ringt hjelpetelefoner. Torsdag legger regjeringen frem en ny handlingsplan for å forebygge selvmord.

I Norge tar rundt 600 personer selvmord hvert år, og i Norden tar selvmord flere liv blant unge enn både trafikkulykker, overdoser og kreft.

Hjelpetelefonene til Kirkens SOS og Mental helse har langt større pågang fra mennesker med selvmordstanker nå, enn før koronapandemien.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sier at den psykiske folkehelsen er under press.

– Det vi vet er at noen av medlemsorganisasjonene er helt tydelige på at det er en økt pågang. Det kan skylles angst, uro og stress, men det er også veldig mange som har selvmordstanker, sier Gundersen.

Nå håper regjeringen å forebygge flere selvmord, med den nye handlingsplanen for å forebygge selvmord som legges frem klokken 16 torsdag.

Stort etterslep

Gundersen sier utfordringen er at behovet for hjelp og tilgjengelighet er langt større enn kapasiteten er i dag.

– Allerede før denne pandemien så hadde vi et stort etterslep, fordi avvisningsprosenten er på hele 30 prosent her i landet for å få hjelp, sier Gundersen.

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging, vil regjeringen, torsdag, sammen med organisasjonen LEVE, legge frem en ny handlingsplan for forebygging av selvmord.

Nullvisjon

Generalsekretæren i LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord), Terese Grøm, mener det er én vesentlig ting som vil gjøre denne planen bedre enn den forrige:

– Tidligere handlingsplaner har fått kritikk fordi innholdet kunne være bra, men det har ikke blitt iverksatt på en god nok måte. Forskjellen nå er at regjeringen har vedtatt en nullvisjon for selvmord for hele samfunnet, sier hun.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

Sidetmedord.no

Hun mener at nullvisjonen skal fungere på samme måte som den har i trafikken. Satsingen på en nullvisjon for skadde eller døde i trafikken ble iverksatt av regjeringen i 2002.

– Regjeringen sier at de vil satse, da må også en handlingsplan som fungerer. Både for psykisk helsevern og i folkehelseperspektiv, sier Grøm.

– Må bli flinkere til å bry seg

Tove Gundersen krever konkrete tiltak for å få ned selvmordtallene.

– Vi har ingen å miste, og det er viktig at en handlingsplan er helt konkret. Så jeg har store forventninger til den planen som kommer både knyttet til folkehelseperspektiv, men også i forhold til risikogrupper, sier hun.

Rådet for psykisk helse ønsker en 80 prosent nedgang av antall mennesker som tar selvmord de tre første årene i høyrisikogruppene.

– Hvem er risikogruppene?

– Rundt halvparten av alle selvmord har vært knyttet til spesialisthelsetjenesten det siste året før de døde. Psykiske lidelser er en høy risikofaktor, sier Gundersen.

I tillegg til handlingsplanen, påpeker Gundersen at det er viktig at de som ikke har det bra snakker ut om det. Hun mener også at folk flest må blande seg mye mer inn i hverandres liv.

– Folk flest bør være mye flinkere til å bry seg, til å være aktive og til å spørre folk «Hvordan har du det?».

Relatert