Ny forskning: – Farlig soppgift i brød kan gi mageproblemer

TV 2 HJELPER DEG: Nordmenn får i seg for mye av en giftig muggsopp som finnes i brød og korn. Barn er ekstra utsatt for mage- og tarmlidelser.

– Jeg pleier å spise brød om morgenen, på skolen og om kvelden, sier Noelle (9), som går i fjerde klasse ved Greverud skole i Oppegård.

Det er hun slett ikke alene om. Brød og korn er en viktig del av vårt kosthold, og det innehar også viktige næringsstoffer som kroppen vår trenger.

Men visste du at brød også kan være farlig for oss?

ER BRØD FARLIG? Solveig Barstad og TV 2 hjelper deg stiller spørsmålet i torsdagens program.
ER BRØD FARLIG? Solveig Barstad og TV 2 hjelper deg stiller spørsmålet i torsdagens program. Foto: TV 2 hjelper deg

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo!

Nesten alle har det i kroppen

Ved Veterinærinstituttet i Oslo forskes det på en muggsoppgift som kalles DON. Dette er en soppgift som finnes på det meste av korn ute i åkeren, og som deretter havner i brødet.

– Det er en soppgift som lages av muggsopper som vokser på korn i åkeren, sier forsker ved Veterinærinstituttet, Gunnar Eriksen.

Her har de analysert urinen til nordmenn i flere omganger, og funnet ut at nesten alle har denne soppgiften i kroppen.

Av 257 prøver som ble analysert, ble det funnet DON i urinen til 256 av disse.

– Hvordan kan dette være farlig for oss?

– Det er farlig når man får i seg for mye. Små mengder over tid påvirker tarmen og tarmbakteriesammensettingen. I tillegg kan det påvirke immunsystemet, og man får muligens kronisk betennelse, sier Eriksen.

VOKSER PÅ KORN: DON er en muggsoppgift som lages av muggsopper som vokser i kornåkeren. Dette er vårhveteåker med grønn og frisk hvete.
VOKSER PÅ KORN: DON er en muggsoppgift som lages av muggsopper som vokser i kornåkeren. Dette er vårhveteåker med grønn og frisk hvete. Foto: Line Barka/TV 2 hjelper deg

Barn mest utsatt

Barna våre ser ut til å være de som er mest utsatt for denne soppgiften, da de får i seg mer brød og korn i forhold til kroppsvekt.

– Norske barn ligger litt over det som er satt som daglig tolerabelt inntak, og det betyr at sikkerhetsmarginen er mindre enn den burde være, sier Eriksen.

Han er tydelig på at norske barn får i seg for mye DON.

Påvirker tarmen

Nå pekes det på at dette kan være en medvirkende årsak til at stadig flere sliter med mage- og tarmlidelser. Forskningen er ennå på et tidlig stadium. Så mange som rundt ti prosent av befolkningen lider av IBS, på folkemunne kalt irritabel tarmsyndrom.

– At det kan være en medvirkende årsak er ikke umulig. Det man ser hos pasienter med irritabel tarm ligner veldig på det man ser hos forsøksdyr og griser som får DON i foret sitt, sier han.

Vil senke nivåene

Mattilsynet har ansvar for å fastsette grenseverdier for DON i mat her til lands.

Deretter er det kornprodusentene som har ansvar for at kornet som kommer ut til forbruker ligger under de grenseverdiene.

Mattilsynet understreker at det ikke er snakk om akutt sykdom når du får i deg DON, men at du øker risikoen for negative helseeffekter på sikt.

– Ved eksponering over lang tid er vi bekymret for at det kan påvirke blant annet vekst, reproduksjon og immunsystemet på en negativ måte.
Marie Louise Wiborg, Mattilsynet

– Ved eksponering over lang tid er vi bekymret for at det kan påvirke blant annet vekst, reproduksjon og immunsystemet på en negativ måte, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg ved seksjon fremmedstoffer og EØS.

Det ble tatt 20 prøver av norsk korn i fjor, og i fem av dem ble det funnet lave verdier av DON, ifølge Mattilsynet, som støtter arbeidet med å få ned grenseverdiene for DON i mat.

– Det europeiske mattrygghetsorganet har gjort en risikovurdering, og funnet ut at det er mulig vi får i oss for mye DON. Da ønsker man å senke grenseverdiene, og det arbeidet pågår nå, sier Wiborg.

Ifølge Wiborg er det snakk om å halvere grenseverdiene for DON i matvarer, og hun understreker at det settes et spesielt søkelys på matvarer rettet mot barn.

– Ikke kutt brødskiva

Både Mattilsynet, forskere og helsepersonell poengterer likevel at det er viktig at vi ikke kutter ut brød fra kosten uten videre.

– Har man ikke et mage- og tarmproblem, så er det ingen grunn til å være bekymret for noe som ikke har vært et problem, sier forsker Gunnar Eriksen ved Veterinærinstituttet.