FULL FEST: Til tross for anbefalinger om å holde avstand, og unngå store fester, var det mange som samlet seg likevel. Her fra Nygårdsparken i Bergen.
FULL FEST: Til tross for anbefalinger om å holde avstand, og unngå store fester, var det mange som samlet seg likevel. Her fra Nygårdsparken i Bergen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Uttrykte stor bekymring for fadderukene - så mange ble smittet

TV 2s oversikt viser at det særlig er én by som skiller seg ut.

Før tusenvis av nye studenter inntok universiteter og høgskoler rundt om i landet i starten av august, var det flere helsetopper som uttrykte stor bekymring for de tradisjonsrike «fadderukene».

Blant disse var avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) Line Vold.

BEKYMRET: Avdelingsdirektør i FHI Line Vold uttrykte bekymring for økt smitte under fadderukene.
BEKYMRET: Avdelingsdirektør i FHI Line Vold uttrykte bekymring for økt smitte under fadderukene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Festing blant unge, og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring. Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol. Hvis noen av studentene på disse arrangementene er smittsomme, vil viruset lett kunne spre seg, og vi frykter at det kan forårsake store utbrudd, sa Vold under en pressekonferanse i starten av august.

44 personer smittet

TV 2 har tatt en ringerunde til de største universitetene og høgskolene i landet. Oversikten viser at 44 studenter er registrert smittet siden studiestart.

I minst fire av tilfellene fra TV 2s oversikt har de smittede ikke deltatt på noen arrangementer i forbindelse med fadderukene.

Men det er særlig én by som skiller seg ut. Av 44 tilfeller er hele 39 av dem registrert på skoler i Bergen.

Oversikt over antall smittede

UiB: Ni smittede.

UiO: Ingen smittede.

NTNU: Én smittet. Vedkommende ble smittet i forkant av fadderuken.

UiT: Ingen smittede.

Oslo Met: Én smittet. Vedkommende deltok ikke på noen fadderarrangementer.

BI: Tre smittede. Alle ved campus i Bergen.

NHH: Tre smittede.

Universitetet i Sørøst-Norge: Én smittet. Studenten deltok ikke i studiestartopplegget.

Universitetet i Agder: Ingen smittede.

Universitetet i Stavanger: Ingen smittede.

Høgskulen i Vestlandet: 24 smittede. Alle ved campus i Bergen.

Høgskulen i Volda: Én smittet. Har ikke deltatt på studiestarten, og knyttes til utbruddet i Bergen.

Høyskolen Kristiania: Én smittet.

Oversikten er innhentet etter en ringerunde onsdag 26.08.20.

Direkte konsekvens

Høgskulen i Vestlandet står for 24 av tilfellene, alle ved campus i Bergen. Rektor Berit Rokne sier til TV 2 at smittetilfellene er en konsekvens av at studentene har hatt tett sosial kontakt i forbindelse med åpning av semesteret.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Vi hadde en stor informasjonskampanje i forhold til anvendelse av smittevernreglene for faddere og faddergrupper, og vi har innrettet all aktivitet på campus i tråd med smittevernreglene, sier Rokne og legger til:

– Man kan kanskje ikke informere nok, men hver og en må ta innover seg at dette er en pandemi, og alle har en forpliktelse til å etterleve smittevernreglene. Det gjelder både studenter og ansatte.

FOLKSOMT: Mange studenter samlet seg i parker rundt omkring i Bergen under fadderuken.
FOLKSOMT: Mange studenter samlet seg i parker rundt omkring i Bergen under fadderuken. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Rektoren understreker at tilbakemeldinger fra Bergen kommune viser at smittetilfellene i hovedsak har oppstått under sosiale sammenkomster på kveldstid.

– Ble for tett

Helsebyråd i Bergen Beate Husa sier til TV 2 at Bergen har hatt et utbrudd knyttet til studenter, og at tallene derfor ikke er overraskende.

– Det kan virke som smitten har spredt seg på hjemmefester, og det er foreløpig ikke grunn til å forvente at det har spredd seg utover bysamfunnet, sier Husa.

Helsebyråden påpeker at de har hatt et godt samarbeid og god dialog med studieinstitusjonene i forkant av studiestart.

– Vi ble forsikret om at de hadde et godt opplegg, sier hun.

– Bergen viste seg fra sin aller vakreste side under fadderukene, det var varmt og folk samlet seg i parkene og i sentrum. Samtidig kom det en nasjonal skjenkestopp som gjorde at det ble festet mye hjemme, og det er grunn til å tro at det ble for tett og at man ikke klarte å holde smittevernet i små hybler og leiligheter, sier Husa.

– Omfattende diskusjon

Helsebyråden sier det er vanskelig å vite hva som kunne vært gjort annerledes slik at man hadde unngått et utbrudd.

– Det gikk en omfattende diskusjon om hvorvidt man burde avlyse den organiserte delen av fadderuken. Hovedargumentet mot var at studentene var inndelt i faddergrupper, og hvis det ble smitte ville man kunne spore de opp lettere når de holdt seg samlet i organiserte former, sier Husa og legger til:

– Hadde man avlyst alt av arrangementer ville man mistet muligheten til å ha den oversikten, og risikert flere hjemmefester og treff på tvers av studiegrupper og studieinstitusjoner.

Flere nærkontakter nå

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier til TV 2 at de i forkant av fadderukene gikk ut med advarsler for å minne folk på blant annet avstandsregelen.

– Vi var opptatt av å advare og sette søkelys på fadderukene som et mulig sted å bli smittet. Det er viktig å følge de generelle smittevernreglene, og det gjelder ikke bare fadderukene, sier Vold.

Hun sier at Bergen er det eneste stedet de har fått opplyst om utbrudd spesifikt knyttet til fadderukene. Hun sier at det har blitt rapportert om utbrudd knyttet til fester og ulike sosiale arrangementer. Om noen av dem er direkte knyttet til fadderukene, har sier Vold at FHI ikke fått opplysninger om.

– Unge voksne er den aldersgruppen som har høyest andel smitte. Når vi ser på nærkontakter som spores nå, vitner det om at folk fortsatt har senkede skuldre. Det er flere nærkontakter nå enn i mars, sier hun.

Relatert