SITTER I FENGSEL: Det er 20 år siden Viggo Kristiansen ble pågrepet i Baneheia-saken. Fortsatt sitter han i fengsel, men han jobber for å få saken mot seg gjenopptatt.
SITTER I FENGSEL: Det er 20 år siden Viggo Kristiansen ble pågrepet i Baneheia-saken. Fortsatt sitter han i fengsel, men han jobber for å få saken mot seg gjenopptatt. Foto: TV 2

Åpen strid om nøkkelbevis – nå skal Baneheia-saken behandles

I oktober skal det trolig avgjøres om Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) får saken sin gjenopptatt, men det er knyttet stor usikkerhet til ett sentralt bevis i saken.

13. oktober møtes Gjenopptakelseskommisjonen i Oslo. Da skal de behandle saken til Viggo Kristiansen, som er dømt for å ha misbrukt og drept to jenter i Baneheia i Kristiansand i mai i 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre. Han mener at kameraten, meddømte Jan Helge Andersen, var alene om ugjerningene og at han har snakket Kristiansen inn i saken.

Andersen er i dag løslatt, mens Kristiansen fortsatt soner dommen på 21 års forvaring i Ila fengsel.

DØMT: Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken, men er i dag en fri mann.
DØMT: Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken, men er i dag en fri mann. Foto: Privat

Arvid Sjødin, Kristiansens advokat, mener at 41-åringens mobiltelefon beviser at han ikke kan ha vært på åstedet da drapene skjedde.

Utover Jan Helge Andersens forklaring, ble et DNA-funn på åstedet avgjørende i rettssakene mot Kristiansen.

Hentet inn ny ekspert

I den ene prøven dukket allel, eller genvariant, type 10 opp fire ganger. Denne typen er forenlig med Viggo Kristiansen og 54,6 prosent av alle norske menn, men ikke med Jan Helge Andersen.

I Kristiansand byrett ble dette resultatet vurdert som «et vesentlig bevis når man skal vurdere troverdigheten av Andersens forklaring», fordi det ble ansett som sikkert at det må ha vært to gjerningsmenn på åstedet.

Flere eksperter har imidlertid vært sterkt kritiske til hvordan DNA-beviset ble tolket. De mener at beviset aldri ville blitt godkjent etter dagens standarder.

Før sommeren besluttet Gjenopptakelseskommisjonen, organet som avgjør om Viggo Kristiansen skal få gjenopptatt saken sin eller ei, å oppnevne en uavhengig ekspert for å vurdere DNA-beviset på nytt.

PÅ BADETUR: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen var på badetur i Baneheia i Kristiansand da be ble lokket opp i skogen, misbrukt og drept. Dette bildet er tatt et år tidligere.
PÅ BADETUR: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen var på badetur i Baneheia i Kristiansand da be ble lokket opp i skogen, misbrukt og drept. Dette bildet er tatt et år tidligere. Foto: Privat

Mener bevis ikke var godt nok

De hyret inn danske Frederik Torp Petersen. Han har en doktorgrad i biologi fra Universitetet i København. Siden 2017 har han vært leder for rettsgenetikerne ved Rettsmedisinsk avdeling i København.

I sin rapport om DNA-beviset i Baneheia-saken kommer han med flere oppsiktsvekkende uttalelser. Han mener blant annet at det fellende DNA-beviset aldri skulle blitt presentert for retten.

Rapporten fra Danmark ga Kristiansen håp, men tidligere i august fikk den krass kritikk fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK), organet som kontrollerer rettsmedisinske uttalelser før de eventuelt brukes i retten.

DRK mener at uttalelsen fra dansken har vesentlige mangler og at den bryter med viktige retningslinjer i rettsgenetikk.

«Vi har innvendinger til at sakkyndige gjør en vurdering av anvendelsen av resultatet i denne delen av uttalelsen, ved å ta stilling til om resultatet kan brukes som bevismateriale eller ikke. Dette ligger utenfor sakkyndiges mandat, og burde vært unngått».

Står ved rapporten sin

Nylig kom den danske rettsgenetikeren med sitt svar på DRK sin rapport.

Han skriver:

«Jeg fastholder rapportens ordlyd og er uenig i at den skaper uklarhet i forbindelse med den oppgaven Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal løse».

Dermed er situasjonen at en ekspert sier at DNA-beviset, som var med på å felle Viggo Kristiansen, ikke skulle vært lagt frem for retten. Så har ekspertens rapport fått krass kritikk fra et viktig kontrollorgan, og så svarer dansken at han står ved sin rapport.

– Vi tar med oss rapporten, og DRK sin uttalelse, og så får det bli opp til kommisjonen å vurdere dette i sin helhet, sier Siv Hallgren, lederen av Gjenopptakelseskommisjonen, sier Hallgren.

Har godt håp

– Men hvordan forholder kommisjonen seg til dette?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om nå.

Viggo Kristiansens advokat ser lyst på behandlingen i gjenopptakelsen i oktober.

– Vi mener den danske uttalelsen styrker vårt syn. Allerede før den danske sakkyndige uttalelsen, forelå det flere konkrete og åpenbare grunner for å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen, sier Arvid Sjødin og legger til:

– Vi mener at når Fredrik Torp Petersen ved å svare slik han gjør, så avfeier han all kritikk og går rett til kjernen i det saken gjelder, nemlig å få frem at DNA vurderingene som er gjort er ukorrekte.

Relatert