GROV SVIKT: Rapporten til advokatkontoret til John Christian Elden slår fast at den tidligere barnevernslederen lederstil tenderte over i uforsvarlig maktarroganse og maktmisbruk, men mener et søksmål kunne hatt vansker med å vinne frem. Foto: Fredrik Hagen / Scanpix
GROV SVIKT: Rapporten til advokatkontoret til John Christian Elden slår fast at den tidligere barnevernslederen lederstil tenderte over i uforsvarlig maktarroganse og maktmisbruk, men mener et søksmål kunne hatt vansker med å vinne frem. Foto: Fredrik Hagen / Scanpix

Elden anbefaler å droppe søksmål mot barnevernsleder

– Skuffende at vi ikke lykkes med plassere ansvaret hvor det hører hjemme, sier ordfører i Samnanger.

I juni besluttet Samnanger kommune å be Advokatfirmaet Elden vurdere søksmål mot en tidligere barnevernleder - etter at kommunen fikk strykkarakter i behandlingen av tre store barnevernssaker.Sakene rammet ni barn, og strekker seg tilbake til 2005.Denne uken anbefalte advokatkontoret at kommunen ikke går videre med søksmålet.Elden slår likevel fast at det er ingen tvil om at barnevernlederen har opptrådt uforstandig og sterkt k

Mer innhold fra TV 2