Enighet i lønnsoppgjøret: – Storstreik avverget

Partene i frontfaget har blitt enige. Det skjer mer enn 22 timer på overtid.

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene Fellesforbundet og Parat har kommet til enighet. Dermed blir det ingen storstreik.

22 timer på overtid kunne riksmegler Mats Wilhelm Ruland meddele at partene har kommet til en løsning.

– Det har vært et krevende oppgjør som har dratt seg ut i tid, men det har vært helt nødvendig, sier Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Jørn Eggum i Fellesforbundet er fornøyd med enigheten og sier de har fått reallønnsvekst.

– Vi har sikret noe mer i lønn til alle, men mest til de som har minst. Jeg er sikker på at dagens enighet vil trygge og skape jobber i hele landet, sier Eggum.

Partene har kommet fram til en økonomisk ramme på årets oppgjør på 1,7 prosent.

  • Fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr. time
  • Minstelønnssatsene heves med mellom kr 7,50 og kr 8,50
  • Overenskomstens satser heves med 6,3 %
  • Tekodelen løftes med et ekstra tillegg på kr 1,50 pr. time og et kraftig løft i ansiennitetstigen
  • Nødvendig utvidelse av permitteringsregelverket
  • 50 millioner fra regjeringen til etterutdanning i Industrifagskolen
  • Likebehandling av alle ansatte ved forskuttering av sykepenger

Kilde: Felles Forbundet

Kunne blitt storstreik

Norsk Industri sier at korona pandemien var med på å gjøre årets oppgjør mer tidkrevende.

– Det har vært et bakteppe på grunn av pandemien som har gjort dette ekstra krevende. Det har ført til at vi har brukt lang tid, sier Stein-Lier Hansen i Norsk Industri.

Partene som har forhandlet nå, utgjør altså det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.

28.000 industriarbeidere sto i fare for å bli tatt ut i streik hvis ikke partene kom til enighet.

LO: – Økt trygghet

LO mener resultatet av årets lønnsoppgjør gir økt trygghet for både inntekt og arbeid.

- Jeg vil gratulere Fellesforbundet med et godt resultat, som både styrker medlemmenes kjøpekraft og gir økt trygghet for arbeidsplasser og sysselsetting, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

SIKRER: LO-lederen mener lønnsoppgjøret sikrer trygghet og rettferdighet.
SIKRER: LO-lederen mener lønnsoppgjøret sikrer trygghet og rettferdighet. Foto: Vidar Ruud

Han mener at Fellesforbundet har kjempet frem en rekke viktige rettferdighetskrav.

- Resultatet sikrer trygghet og rettferdighet i norsk arbeidsliv, midt i en krevende situasjon for landet. Det ville vært usolidarisk med et nulloppgjør, som arbeidsgiverne krevde i utgangspunktet. Da ville medlemmene i praksis gått ned i lønn. Man kan ikke la arbeidsfolk gå ned i lønn når hjulene i samfunnet skal holdes i gang, sier Gabrielsen.

– Elementer vil bli diskutert

Også Stein Lier-Hansen i Norsk Industri omtaler forhandlingene som krevende etter den rekordlange forhandlingen på overtid.

– Vi har kommet i mål på en noenlunde bra måte, men det er helt åpenbart elementer i oppgjøret som helt sikkert vil bli omdiskutert, sier Lier-Hansen.

KREVENDE: Stein Lier-Hansen i Norsk industri omtaler forhandlingene som krevende etter at det ble enighet i frontfaget nesten 23 timer på overtid.
KREVENDE: Stein Lier-Hansen i Norsk industri omtaler forhandlingene som krevende etter at det ble enighet i frontfaget nesten 23 timer på overtid. Foto: Ørn E. Borgen

For Norsk Industri har det vært viktig å få fram at det er store ulikheter i næringslivet.

– Svært mange sliter med lav likviditet. Derfor var det viktig å få et veldig lavt generelt tarifftillegg. Det ble på 50 øre, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Partene som har forhandlet nå, utgjør altså det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.

Ny rekord

Forhandlingene som skulle vært ferdig natt til fredag har holdt på 22 timer på overtid. Det betyr at det er satt ny Norges rekord i mekling på overtid under et hovedoppgjør.

Den forrige rekorden ble satt i 2014 da partene ble partene enige først 18 timer på overtid, skriver FriFagbevegelse.

Sist det var frontfagsoppgjør, i 2016, gikk det 13 timer på overtid.

– Partene bruker lengre og lengre tid. Om du går femten år tilbake, da var de ferdig når du sto opp om morgenen, forteller Fafo-forsker og tariff-ekspert Kristine Nergaard til Magasinet for fagorganiserte.

Relatert