dronefrykt i norge:

– Må være åpne for utenkelige scenarioer

Frykten for terrorhandlinger og annen kriminalitet utført med droner mot norske mål øker. Politiets antidroneleder mener vi må være forberedt på risikoscenarier som i dag fremstår som utenkelige.

Droner er av Nasjonal sikkerhetsmyndighet definert som en trussel.

Til nå har ulovlig bruk av drone begrenset seg til uvettig bruk, der dronepiloter flere ganger har utfordret flysikkerheten i Norge.

Blir en drone observert innenfor sikkerhetsområdet på fem kilometer rundt en flyplass, har flygelederne kun én ting å gjøre.

– Vi stopper alle operasjoner når observasjonen er gjort i områder hvor det utgjør en fare for flytrafikken, sier sjefflygeleder Ståle A.R. Johansen ved Avinor Flysikring på Tromsø Lufthavn.

1000 flyvninger innstilt

Nils Håheim-Saers er operativ leder ved droneseksjonen på Forskningsinstituttet Norce i Tromsø. Han vurderer planlagt, tilsiktet og ondsinnet bruk av droner som en økende trussel.

– Det vi må være forberedt på, er at slike typer trusler blir konkrete.

– Som Gatwick?

– Det er et godt eksempel, medgir Håheim-Saers.

Gjennom tre førjulsdøgn i 2019 ble 1000 flyvninger innstilt og 140.000 passasjerer berørt av droneaktivitet ved flyplassen utenfor London.

Hendelsen var en vekker, også for norske myndigheter.

Planlegge for uønskede hendelser

– Det er alltid lurt å planlegge for uønskede hendelser, sier flyoperativ leder Line Stensby Bogan ved Luftfartstilsynet.

– Derfor jobber vi aktivt med det hver dag, også sammen med andre etater, sier hun.

Blant medspillerne er politiet, der det er etablert både dronegruppe og antidronegruppe, med ansvar for å kartlegge og forhindre uønsket, kriminell droneaktivitet.

– Eksempelvis terrorhandlinger, overvåking, smugling og annen uvettig bruk, sier Jan Otto Johansen, leder for politiets antidronegruppe. Et oppdrag som han forutsetter best kan løses gjennom en nasjonal kraftsamling.

– Samtidig må vi også være åpne for å tenke risikoscenarieor som per i dag fremstår som utenkelige, sier Johansen.

– Den største utfordringen

Fra årsskiftet innfører EU et nytt regelverk.

– Blant annet kommer det da et krav til Remote ID, som vil gjøre det lettere å skille mellom de med gode og tvilsomme hensikter, sier Stensby Bogan i Luftfartstilsynet.

Drone-ekspertisen i Norce tror ikke systemet vil være tilstrekkelig til å ta ut droner.

– Elektroniske mottillak mot droner vil jeg sammenligne med å bruke snøkanon mot kampfly, sier Nils Håheim-Saers.

– Flysikkerhetsmessig er den største utfordringen uten tvil de dronene vi ikke vet om, sier sjefflygeleder Johnsen.