Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja Foto: Annika Byrde

Setter av 900 millioner kroner til kultursektoren

Kulturministeren vil få opp kulturaktiviteten igjen, og har derfor satt av 900 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for kultursektoren.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja orienterte på en pressekonferanse onsdag formiddag om regjeringens videre planer for å kompensere kulturlivet for tap som følge av koronakrisen.

– Nå er det viktig at vi ivaretar sektoren og får opp aktiviteten igjen. Derfor setter vi i gang en stimuleringsordning, sier Raja til TV 2.

Stimuleringsordningen skal sørge for at kulturarrangører ikke skal tape penger på å gjennomføre arrangementer. Derfor har regjeringen satt av ytterligere 900 millioner kroner til kultursektoren.

– Et rikt og variert kulturtilbud er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og det er viktigere enn noen gang, sier Raja.

Dekker differansen

Ordningen skal bidra til å sikre et bredt kulturtilbud over hele landet.

– Dagens smittetiltak innebærer en begrensing på antall publikummere, og dermed en inntekt arrangørene kan påregne. Stimuleringsordningen skal dekke opp for differansen mellom inntekter og budsjetter for arrangementene.

– Vi tror økt aktivitet vil sette i gang hjulene, og bidra til bredere tilbud av kunst og kultur. Til at flere kunstnere går fra inaktivitet til aktivitet. I tillegg tror vi publikum får glede av dette over hele landet, sier Raja.

Ordningen skal gjelde for de som mottar dagens kompensasjonsordning. Det forutsetter at alle involverte underleverandører får honorar i tråd med inngåtte avtaler.

Trapper ned på kompensasjonsordningen

I første omgang for september, forlenges alle eksisterende ordningene for kultursektoren med én måned.

Stimuleringsordningen skal være på plass 1. oktober, med forutsetning om at det kommer gjennom på Stortinget.

I samkjør med at stimuleringsordningen trer i kraft 1. oktober, trappes kompensasjonen for de arrangementene som avlyses helt. I dag operer man med 100 prosent kompensasjon.

– Hvis du avlyser, vil du få 70 prosent kompensasjon. I november og desember trappes kompensasjonen ned til 50 prosent.

Fra 1. januar vil kun stimuleringsordningen gjelde.

Relatert