Dette er politiets beviser

Et TV-intervju med samboer Tor Mikkel Wara, analyser av en tusj og Laila Bertheussens egen søkehistorikk er blant bevisene mot den 55 år gamle kvinnen.

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – deriblant sin egen samboer Tor Mikkel Wara.

Hun er også tiltalt for trusler mot to av Waras partifeller, ekteparet Ingvil og Christian Smines Tybring-Gjedde.

Tiltalen konkluderer med at truslene var egnet til å påvirke Waras arbeid som justisminister og begrense hans frie bevegelighet og tilgjengelighet. Det samme er konklusjonen for ekteparet Tybring-Gjedde.

Flere trusselbrev var adressert til de tre. I et av dem var det lagt ved et hvitt pulver, fra tabletter og natron, ifølge tiltalen. Truslene ble framsatt slik at de skulle gi inntrykk av å komme fra en eller flere utenforstående personer.

Tiltalen omfatter også brannstiftelse utenfor boligen til Wara og Bertheussen, samt tagging av ordet «rasisit» på veggen på boligen.

  • I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.
  • 17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.
  • 17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.
  • 29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.
  • Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.
  • Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.
  • Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.
  • Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.
  • Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Hun mener, ifølge sin forsvarer John Christian Elden, at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt tunnelsyn, og at det fremdeles går en gjerningsmann fri, opplyser advokaten til TV 2.

Dessuten mener ikke Elden at hendelsene som er beskrevet i tiltalen, kan kategoriseres som et angrep på demokratiet.

Tusj kan bli viktig

Om tre uker, den 8. september, begynner rettssaken som skal pågå til langt ut i november.

Av den foreløpige fremdriftsplanen fremgår det at påtalemyndigheten vil føre en lang rekke vitner fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Kripos og Oslo politidistrikt.

Bertheussen selv skal forklare seg om hvert enkelt tiltalepunkt, mens også Wara og ekteparet Tybring-Gjedde skal i vitneboksen. Det samme skal Bertheussens datter og hennes kjæreste, samt Waras livvakt, samboerparets håndverker og et vitne fra Posten.

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til TV 2 at de mener etterforskningen har avdekket at det ikke finnes noen alternative gjerningspersoner i saken.

Natt til 10. mars brant det i bagasjerommet på familiens bil. På grunn av de foregående hendelsene hadde PST oppjustert overvåkingen av boligen, og Ranke forteller at det var bilbrannen som gjorde påtalemyndigheten sikre nok til å pågripe Bertheussen i mars i fjor.

– Huset er såpass godt sikret at man ville oppdaget det dersom det var andre gjerningspersoner som stod bak brannen natt til 10. mars. Samtidig mener vi alle hendelsene må sees i sammenheng, sier Ranke.

SISTE HENDELSEN: Her bærer politiet ut beslag fra boligen til daværende justisminister To Mikkel Wara (Frp) etter at bilen hans var påtent natt til 10. mars i fjor. Kort tid senere ble samboeren hans pågrepet.
SISTE HENDELSEN: Her bærer politiet ut beslag fra boligen til daværende justisminister To Mikkel Wara (Frp) etter at bilen hans var påtent natt til 10. mars i fjor. Kort tid senere ble samboeren hans pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Under ransakingen av parets hus fant politiet en tusj som de senere har gjort undersøkelser av. Undersøkelsene vil bli vist frem under rettssaken.

– Noen vil forklare seg om hvorvidt det er samme type tusj som ble benyttet til hærverket på veggen, sier Ranke.

– Var det det?

– Jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, men det er naturligvis en grunn til at han skal forklare seg.

Skrev VG-kronikk

Videre vil politiet vise frem mye av Bertheussens egen søkehistorikk på nettet.

Få dager før den første hendelsen i tiltalen, da det ble skrevet «rasisit» på samboerparets vegg natt til 6. desember 2018, skrev Bertheussen en kronikk i VG. Der anklager hun teaterstykket «Ways of Seeing» for grovt og hensynsløst å gripe inn i hennes privatliv.

– Tiltalte har vært veldig opptatt av dette teaterstykket, der fornærmede Wara blir knyttet til et rasistisk nettverk. Det vil hennes søkehistorikk belyse, sier Ranke.

Regissør Pia Roll Jessen, som står bak «Ways of Seeing», vil også vitne i saken.

Fortsatt samboere

Påtalemyndigheten vil også spille at et intervju som daværende justisminister Wara gjorde dagen etter hærverket 6. desember i 2018.

– Det vil man høre at han kaller dette for et angrep på demokratiet, sier Ranke.

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokaten til Wara. Etter det hun kjenner til, er forholdet mellom Wara og Bertheussen det samme som før hun ble pågrepet og siktet.

– Wara vil forklare seg i retten. Jeg ønsker ikke å gi noen kommentarer til saken nå, sier Andenæs til TV 2.

Det er satt av hele ti uker til rettssaken i Oslo tingrett. TV 2 er ikke kjent med hvilke vitner forsvarer og bistandsadvokater eventuelt vil føre for retten.

Relatert