Harsharn Singh Tathgar (50) er pågrepet av politiet, siktet for spionasje. Her er 50-åringen avbildet ved «Sverd i fjell»-monumentet i Hafrsfjord i Stavanger kommune.
Harsharn Singh Tathgar (50) er pågrepet av politiet, siktet for spionasje. Her er 50-åringen avbildet ved «Sverd i fjell»-monumentet i Hafrsfjord i Stavanger kommune. Foto: Privat

Dette er den spionasje-siktede nordmannen

Harsharn Singh Tathgar (50) er varetektsfengslet i fire uker, siktet for spionasje. Han har i avhør innrømmet å ha gitt ut informasjon og mottatt penger for denne informasjonen.

Rettelse 18.08.2020: TV 2 gjør oppmerksom på at vi i en tidligere versjon av denne artikkelen skrev at den siktede tidligere var forskningsdirektør i Sintef. Det riktige er at siktede har vært forsker ved Sintef.

Tathgar ble pågrepet av politiet lørdag 15. august, siktet for overtredelse av straffeloven § 124 jf. § 123.

Dette omhandler avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter. Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Jobbet i Veritas

Tathgar er en norsk statsborger som er født i India. De siste årene har 50-åringen hatt en sentral stilling i Det norske Veritas, noe selskapet bekrefter overfor TV 2.

Tathgar har vært aktiv i Venstres lokallag Vestre Aker, men har ikke hatt noen sentral rolle. Han stod på valglisten til bydelsutvalget i fjor, men ble ikke valgt inn.

I 2001 fullførte han en doktorgrad om nikkel i magnesiummetall ved Institutt for materialteknologi på NTNU. Han har tidligere vært ansatt som forsker ved Sintef.

Av det TV 2 kjenner til er mannen ikke tidligere straffedømt.

Mottok «ikke ubetydelige» beløp

Mannen ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Oslo tingrett besluttet at Tathgar skulle varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Selv begjærte Tathgar seg løslatt.

– Det jeg kan si, er at han ikke erkjenner straffskyld. Han har forklart seg og er villig til å forklare seg ytterligere til politiet, sa Tathgars forsvarer Marianne Darre-Næss etter fengslingsmøtet.

I kjennelsen fra tingretten står det at den siktede gjennom sitt arbeid har hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses som hemmelig i straffeloven § 123s forstand.

Det vises videre til at siktede i avhør har opplyst at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen.

Ifølge PST har mannen hatt flere møter med en russisk etterretningsoffiser.

– Siktelsen tar utgangspunkt i at det har vært møter mellom siktede og en russisk etterretningsoffiser, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Mannen har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser. Retten mener imidlertid at det er sannsynlig at siktede har forstått hvem han møtte og at han har delt skjermingsverdig materiale.

«Det vises til den skjulte møtevirksomheten over tid, måten de har kommunisert på, og til at han har mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag», skriver tingretten.

Ifølge PST ble mannen pågrepet uten dramatikk på en restaurant like etter han hadde hatt et møte med vedkommende. Den videre etterforskningen skal avklare hvilken informasjon som er gitt til russisk etterretning.

Nygaard vil ikke gå inn på hvor lenge etterforskningen har pågått, men sier PST hadde informasjon som tilsa at de hadde grunnlag for å pågripe siktede på lørdag.

Relatert