GLASSKLAR DOM: En mann i midten av 50 årene er i Oslo tingrett dømt for omfattende forsikringssvindel med 650 frontruter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (Illustrasjonsfoto).
GLASSKLAR DOM: En mann i midten av 50 årene er i Oslo tingrett dømt for omfattende forsikringssvindel med 650 frontruter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (Illustrasjonsfoto).

Frontrute-fikser dømt til ubetinget fengsel for millionbedrageri

I nærmere fire år sendte den daglige lederen av bilglassenteret inn fiktive krav til forsikringsselskapene og fikk utbetalt 3,9 millioner kroner for 650 frontruter som aldri ble skiftet.

– Forsikringsbedrageriet er utvilsomt grovt særlig fordi det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, og er begått ved flere anledninger og over lengre tid, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Den ulovlige virksomheten startet ifølge tiltalen i januar 2013 og frem til november 2016. Bedrageriene rammes av straffelovens § 272 (før 1. oktober 2015) og § 376 i ny straffelov.

Omfattende

Ifølge dommen skjedde svindelen ved at den daglige lederen på bilglassenteret fylte ut fiktive glasskademeldinger på intetanende bileiere, eller at det ble gjort i samarbeid med kundene som betaling for reparasjoner eller service utført på verkstedet.

Ifølge dommen skal en forsikringsrådgiver i et forsikringssenter også ha formidlet den ulovlige ordningen til kunder. Straffesaken mot vedkommende er henlagt på grunn av bevisets stilling. Ifølge If jobber han heller ikke bransjen lenger.

Det var forsikringsselskapet If som ved en tilfeldighet fikk nyss om ordningen. Senere engasjerte Finans Norge, som er forsikringsselskapenes medlemsorganisasjon, et revisorfirma for å få avklart omfanget av fiktiv fakturering.

Petter Domaas er utredningssjef i IF.
Petter Domaas er utredningssjef i IF.

– Denne saken er ekstra alvorlig fordi vi her har med en profesjonell aktør å gjøre. Det var et krevende arbeid å rulle opp saken som startet med et tips fra en kunde. Vi har undersøkt en rekke biler og snakket med mange kunder i forbindelse med opprullingen av saken, opplyser utredningssjef Petter Domaas i If til TV 2.

Den daglige lederen av bilglassenteret i Oslo vedgikk bare delvis straffskyld og bedrageri av 200 tilfeller da saken var oppe i Oslo tingrett, men ble ikke trodd.

– Hans skylderkjennelse kan kun tillegges svært begrenset vekt. Retten anser det skjerpende at tiltalte har kontaktet flere vitner i den hensikt at saken ikke skal bli belyst. Retten viser til flere vitners forklaring om dette.

Strafferabatt

Domstolen mener omfanget er langt større.

– Retten finner etter dette at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har meldt inn 650 uriktige forsikringstilfeller slik det er beskrevet i tiltalen, og krevd dekket betaling med samlet cirka 3,9 millioner i ruteskift fratrukket egenandel, skriver tingretten.

Tingretten mener at mannen i utgangspunktet skulle straffes med ubetinget fengsel i to år. Men saken har hatt en saksbehandlingstid på tre år hos politi og påtalemyndighet, noe som gjør at mannen får strafferabatt på seks måneder. Nettstedet VårtOslo omtalt dommen først.

Stine Neverdal er kommunikasjonssjef i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.
Stine Neverdal er kommunikasjonssjef i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

– Forsikringsnæringen er fornøyd med dommen og mener den er riktig. Dommen gjenspeiler at dette er planmessig og systematisk utført gjennom en årrekke. Forsikring er bygget på tillit. Forsikringssvindel er et samfunnsproblem som kan få store konsekvenser for de som prøver seg på dette, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Ankes ikke

I fjor erstattet forsikringsselskapene bilruter for rundt 1,6 milliarder kroner. Forsikringsselskapene har nå blitt svært oppmerksomme på lignende svindelforsøk, og de har også innført bedre kontrollrutiner.

I tillegg til ubetinget fengsel i halvannet år, er mannen dømt til å betale erstatning til ti ulike forsikringsselskap.

– Dommen er mottatt og ankes ikke. Ut over det har vi ikke ytterligere kommentarer, opplyser forsvarer Ida Andenæs hos advokatfirmaet Elden til TV 2.

En kollega av domfelte var også tiltalt i denne saken, men denne tiltalen ble ut fra bevisets stilling frafalt av påtalemyndigheten. Det ble avsagt frifinnelsesdom for vedkommende.

Dommen i Oslo tingrett var enstemmig.