I BESLAG: Hagen-ekteparets hjem på Fjellhamar er trolig er drapsåsted, ifølge politiet. De er ikke ferdige med sine undersøkelser.
I BESLAG: Hagen-ekteparets hjem på Fjellhamar er trolig er drapsåsted, ifølge politiet. De er ikke ferdige med sine undersøkelser. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Politiet vant i retten: Tom Hagen får ikke flytte hjem

Politiet har fått tingrettens tillatelse til å holde drapssiktede Tom Hagens (70) bolig i beslag frem til 13. november.

Det fremgår av en kjennelse fra Nedre Romerike tingrett fredag.

Overfor TV 2 opplyser Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, at de vil anke kjennelsen til lagmannsretten.

– På bakgrunn av det som fremkom i rettsmøtet, er vi noe overrasket over kjennelsen, og vi synes det er naturlig å be om lagmannsrettens vurdering av spørsmålet, sier Holden.

Rettsmøtet ble avholdt torsdag. Der mente Holden at politiets beslagleggelse av Sloraveien 4 er ulovlig. Han ga uttrykk for at den drapssiktede milliardæren synes det har vært svært tungt ikke å få flytte hjem.

– Det er krevende for en godt voksen mann ikke å ha tilgang til egen bolig. Han er blitt godt kjent, og det er klart det er ekstra belastende å ikke kunne søke tilflukt i sitt eget hjem, sa Holden.

To turer i Sloraveien

Under rettsmøtet fikk pressen kun være til stede under en begrenset del av forklaringen til Kripos-etterforsker Christer Svane Andersson. Han forklarte at politiet kun har vært inne i Sloraveien 4 ved to anledninger siden starten av juni.

Samtidig forklarte han at det krimtekniske arbeidet pågår hver eneste dag, men at det fysiske arbeidet i Sloraveien 4 begrenses til et minimum for å hindre at mulige spor blir ødelagt.

Etterforskeren kunne ikke gå inn på videre planer for nye tekniske undersøkelser for åpen rett, av hensyn til etterforskningen. Han bekreftet at det er planlagt en ny undersøkelse i Sloraveien – trolig neste uke eller påfølgende uke.

– Vi håper å være ferdig i løpet av et par dager. Det planlegges fremdeles. Det er litt vanskelig å si hvor omfattende det blir, sa Andersson.

Han forklarte at politiet har funnet en lang rekke spor i huset, og at det er nødvendig å dra tilbake for å gjøre ytterligere undersøkelser og kvalitetssikring.

«I siktedes interesse»

Tingretten er enige i at undersøkelsene som nå foretas, gir stadig nye svar som utløser behov for nye undersøkelser på åstedet.

«Informasjonstilfanget i dag er langt større enn i 2018, hvor også politiets hypotese var en annen», skriver retten, som har veid ulike hensyn mot hverandre.

«At han utsettes for massiv offentlig interesse synes på det rene. Hans behov for å skjerme seg mot dette ved å søke tilflukt i eget hjem må samtidig balanseres mot etterforskningsmessige behov i en svært alvorlig straffesak. Hensynet til fornærmede og behov for oppklaring av saken, må veie svært tungt».

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig i at det er nødvendig og forholdsmessig å holde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre sine undersøkelser på åstedet. Vi har forståelse for at det er belastende for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men i dette tilfellet mener vi hensynet til etterforskningen må veie tyngst, sier politiinspektør Gjermund Hanssen.

Politiet har i retten opplyst at undersøkelsene de nå planlegger, er såkalt hypoteseuavhengige. De fremstår derfor også å være i Tom Hagens interesse, mener retten.