PRESSEKONFERANSE: Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo onsdag.
PRESSEKONFERANSE: Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

FHI: – Utviklingen tyder ikke på en nasjonal oppblussing

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert sin nye risikovurdering.

I den nye risikovurderingen FHI har publisert mener de utviklingen av smitten foreløpig ikke tyder på en nasjonal oppblussing.

Det bekrefter avdelingsdirektør i FHI Line Vold under fredagens pressekonferanse.

– Utviklingen tyder på at det ikke er en nasjonal oppblussing. Da ville vi forventet en høyere andel positive prøver, og flere tilfeller ville blitt oppdaget med testingen som har vært den siste uken, sier hun.

«Vi ville også ha forventet at flere kommuner fant mange tilfeller», skriver FHI i rapporten.

Totalt ble 40.665 personer testet for viruset forrige uke. Det er en fordobling fra uken før.

Det er det høyeste antallet som er testet for viruset hittil.

Forrige uke ble det meldt om 357 smittetilfeller. Til sammenligning ble det meldt om 199 tilfeller for to uker siden. Det var 13 sykehusinnleggelser forrige uke. Gjennom hele sommeren har åtte personer vært innlagt på intensivavdelinger.

Må forberede seg

Den siste tiden har det oppstått nye lokale smitteutbrudd, blant annet i Trondheim, Oslo, Haugesund og Indre Østfold.

– Det var forventet. Utbruddene er i ferd med å komme under kontroll flere steder. I Oslo har vi også fått rapporter på at byen er i ferd med å få situasjonen under kontroll. Kommunen gjør mye riktig, som gir viktig lærdom for fremtiden, sier Vold.

Hun forklarer at hittil har seks kommuner hatt flere enn ti smittetilfeller i kommunen. Hun sier de ville forventet at flere kommuner skulle hatt høyere antall tilfeller, dersom en smitteoppblussing skulle skje.

Likevel påpeker FHI i rapporten sin at samfunnet må forberede seg på lokale oppblussinger.

«Hele samfunnet må forberede seg på lokale oppblussinger og kanskje en ny, større bølge av epidemien», heter det i rapporten.

Sannsynligheten for spredning i Norge vurderes nå som høy på lokalt nivå av FHI. Sannsynlighet for spredning på nasjonalt nivå, der smitten ikke er knyttet til identifiserte lokale utbrudd, vurderes som lav.

Én indikator på at smitten har vært under kontroll har vært R-tallet. Vold forklarer at R-tallet nå ligger på rundt 1, men at det er på vei nedover.

Bekymret for serveringssteder

Den siste tiden har det oppstått nye smitteutbrudd som har blitt sporet tilbake til utesteder. I rapporten peker FHI også på områder hvor smitteforebygging svikter.

«Vi er fortsatt bekymret for smitte på serveringssteder, og vi har økende bekymring for situasjonen som kan oppstå utover høsten når stadig mer av serveringen foregår innendørs», heter det i rapporten.

De mener kommunene bør føre mer tilsyn ved skjenkesteders etterlevelse av regelverket.

Videre skriver de at «om lag hvert tiende av de innenlands smittede tilfellene antas å være smittet på serveringssteder. Dette kan være et underestimat, rett og slett fordi utbruddene ikke er oppdaget ennå. Smitten kan spre seg nokså skjult mellom unge mennesker noen uker før den når den eldre befolkningen og først da oppdages».

De peker på utfordringen dersom unge mennesker blir smittet av viruset, som ikke forstår at smittespredningen mellom dem kan være ledd som kan nå den eldre befolkningen.

Bekymret for reisende

Vold sier de er bekymret for risikoen knyttet til nordmenn som reiser til gule land.

«Det anbefales også at regjeringen kommuniserer at alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, bør unngås», skriver FHI.

De skriver også at det ikke bør åpnes mer for innreise fra land utenfor EØS, og at reglene for innreisekarantene bør forenkles og gjennomføringen forbedres.

FHI skriver at de i løpet av de neste fire ukene vil ha fokus på å etablere en utvidet nasjonal smitteoppsporingsenhet, og vurdere og eventuelt forbedre digitale verktøy for smittesporing.

De vil også fortsette arbeidet med å skaffe vaksine til Norge, gi råd om vaksinasjonsstrategi og prioritering samt planlegge distribusjon til kommunene og veilede dem i planlegging for vaksinasjon.