BEGJÆRT UTLEVERT: 43-åringen (sladdet) hadde ifølge italienske myndigheter en sentral rolle i nettverket «Rawti Shax», og hadde tett kontakt både med terrordømte Abdul Rahman Nauroz og mulla Krekar.
BEGJÆRT UTLEVERT: 43-åringen (sladdet) hadde ifølge italienske myndigheter en sentral rolle i nettverket «Rawti Shax», og hadde tett kontakt både med terrordømte Abdul Rahman Nauroz og mulla Krekar. Foto: Italiensk politi/NTB scanpix

Krekar-kontakt (43) kan likevel utleveres til Italia

Lagmannsretten kom frem til et annet resultat enn tingretten.

43-åringen, som forrige tirsdag ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utenfor sitt hjem i Østfold, kan utleveres til Italia, ifølge Borgarting lagmannsrett.

Norge mottok den 19. juli en arrestordre fra italienske myndigheter for å få mannen utlevert til Italia.

Oslo tingrett ville løslate mannen som er dømt til ni års fengsel i Italia i mulla Krekar-saken, men Borgarting lagmannsrett har kommet frem til at vilkårene for utlevering til Italia er oppfylt.

43-åringen, som ifølge italiensk politi hadde en sentral rolle i mulla Krekars terrornettverk, holdes dermed i varetekt frem til 9. september.

Svarte ikke på innkallinger

Mannen har hevdet at han ikke var kjent med saken før etter at dommen i Italia ble avsagt i fjor.

Lagmannsretten mener at 43-åringen imidlertid har hatt mulighet til å ta til motmæle under de italienske rettsforhandlingene uten å benytte seg av denne adgangen.

Påtalemyndigheten har lagt frem bevis for at han er blitt informert om tid og sted for rettsforhandlingene i Italia.

– Ettersøkte er dømt til en straff av fengsel i ni år i Italia, selv om dommen ikke er rettskraftig. Det kan se ut til at ettersøkte hittil ikke har tatt anklagen og trusselen om straff tilstrekkelig seriøst, ettersom han ikke har svart på innkallinger. Dessuten har han inntil ganske nylig ikke kunnet bli utlevert fordi han er norsk statsborger. Etter endringene i arrestordreloven i november 2019 kan han etter omstendighetene overleveres til andre stater selv om han er norsk borger, skriver lagmannsretten.

Ga ordre om å skaffe våpen

Lagmannsretten peker på at strafferammen etter norsk rett ville ha vært fengsel i inntil seks år, og viser til at det av arrestordren fremgår at han skal ha koordinert hemmelige oppdrag for å skaffe til veie våpen som skulle brukes i aksjoner i Europa.

Domstolen viser også til at det i terrordommen fra Italia fremgår at han ga ordre om å anskaffe våpen.

I en samtale som italiensk politi overvåket i februar 2012, skal 43-åringen ha bedt en kurder bosatt i Italia om å skaffe våpen:

– Kan du kjøpe meg to våpen og bringe dem til Nederland?

En italiensk antiterroretterforsker som vitnet under rettssaken i Bolzano, har forklart at våpnene ble spesifikt nevnt bare i den første samtalen. Senere ble «trær» og «blader» brukt som referanser til «våpen» og «magasiner», etter at at 43-åringen hadde bedt om det:

– Nå ba jeg deg om å skaffe våpen. Neste gang du snakker med meg, snakker vi om trær og blader.

– Hadde nøkkelrolle

Ifølge dommen fra Bolzano fungerte 43-åringen i en periode som nestkommanderende da Krekar sonet en dom i Kongsvinger fengsel.

Dette sier dommen fra Bolzano, som bygger på et stort og samlet bevismateriale, om 43-åringen:

  • Som «utdanningsansvarlig» var han ideologen som skulle radikalisere nettverkets medlemmer. Han oversatte, publiserte og spredte Krekars budskap i Europa og Kurdistan.
  • Han koordinerte hemmelige oppdrag for å skaffe til veie våpen som skulle brukes i aksjoner i Europa.
  • Han brukte veldedige initiativ som dekke da det ble lagt hemmelige planer om å utføre utpressingsforsøk i Kurdistan, der myndighetspersoner skulle havne i «honningfella». Ifølge en samtale som ble romavlyttet i Kongsvinger fengsel i september 2012, reiste 43-åringen til Irak med Krekars godkjennelse, for å opprette et hjem for tidligere prostituerte til dette formålet.
  • Han hadde myndighet til å overføre penger til nettverkets aktiviteter og til familiene til såkalte martyrer. 43-åringen skal ifølge en samtale som ble romavlyttet i Kongsvinger fengsel, ha informert Krekar at han hadde overført «martyrpenger» til familiene til to jihadister.
  • På oppdrag fra Krekar utførte han oppdrag i Nord-Afrika og Midtøsten, der han etablerte og vedlikeholdt konfidensiell og strategisk kontakt med andre terrororganisasjoner.