Bruker 1,9 statlige milliarder på å rydde opp: – Komplett galskap!

SVEA, SVALBARD (TV 2): Norgeshistoriens største miljø- og opprydningprosjekt til 1,9 milliarder er i gang. Flere mener det er vemodig at mer enn 100 år gruvehistorie forsvinner.

45 kilometer sør for Longyearbyen ligger området Svea, som bestod av de tre gruvene Svea Vest, Svea Nord og Lunckefjell.

Sistnevnte gruve ble åpnet så sent som februar 2014, og siste båt med kull forlot stedet 24. september i 2016.

Etter kun få år og en omfattende milliardinvestering ble gruven imidlertid nedlagt og stengt for godt. Argumentasjonen for dette var for høye driftskostnader og lave priser på kull.

Til sammen er det over 100 år med gruvehistorien i Svea på Svalbard.

Hele det store gruveområdet går fra Kapp Amsterdam til Lunckefjell. Det tilsvarer strekningen Lambertseter til Bogstadvannet i Oslo.

På det meste jobbet det over 300 personer her, og Svea var et eget samfunn som hadde alt fra egen flyplass og infrastruktur til å betjene en liten by.

Nå skal alt av dette fjernes, ryddes og tilbakeføres til sin opprinnelse.

– Ingen god følelse

For tidligere gruvearbeider Børge Hopstad er opprydningsarbeidet som nå skjer vemodig.

IKKE SE TILBAKE: Børge Hopstad er med på å rive arbeidsplassen han hadde i over 35 år
IKKE SE TILBAKE: Børge Hopstad er med på å rive arbeidsplassen han hadde i over 35 år Foto: Roy-Arne Salater/TV 2

Han har jobbet som gruvearbeider på Svalbard i mer enn 35 år. Nå er han satt til å demontere sin gamle arbeidsplass.

Når TV 2 møter Hopstad er han i ferd med å demontere dusjene i det gamle garderobeanlegget han har brukt så mange ganger før, etter endt arbeidsdag inne i gruvene.

– Det er ikke akkurat noen god følelse. Det er mye verdier som står igjen her i gruvene, og at man bare plutselig fjerner alt av drift er ikke noe særlig, forteller Hopstad.

Han har brukt lang tid på å fordøye at hans gamle arbeidsplass er borte for godt. På den ene veggen bak han står det skrevet «Ikke se tilbake».

SVEA RIVES: 42 000 kvadratmeter bygningsmasse skal rives
SVEA RIVES: 42 000 kvadratmeter bygningsmasse skal rives Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

For gruveselskapet Store Norske, som har fått i oppdrag å lede prosjektet med å sanere alt av gruvedrift i Svea, er det viktig at de ansatte nå ser fremover og ikke på det som en gang var.

– Klart det er vemodig. Det er det for oss alle, men avgjørelsen om nedleggelse er tatt av Stortinget, og da er det viktig at man ikke ser bakover, men fremover, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Koster 1,9 milliarder

Det er et møysommelig og unikt arbeid som nå pågår i Svea.

På et stort område går ansatte fra entreprenørselskapet Hære grundig til verks. Meter for meter med stein og masse finkjemmes for jernskrap, plastikk og tre.

Flere av gruvene i Svea er allerede revet og borte.

Det er ikke lengre spor av gruvedrift her i fjellene. Selv veiene blir nå demontert av gravemaskiner som skraper isbreer rein for stein.

TILBAKE TIL NATUREN: Fjerner veien som lå oppe på isen.
TILBAKE TIL NATUREN: Fjerner veien som lå oppe på isen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Nå er jobben med å demontere 42 000 kvadratmeter med bygningsmasse i gang. Noe skal gjenbrukes i Longyearbyen, mens det meste saneres, rives, fjernes og etter hvert transporteres bort med båt.

Oppryddingsarbeidet og tilbakeføringen av Svea til slik det opprinnelig var, er estimert til å koste staten 1,9 milliarder kroner.

– Det er slik bestemmelsene er her oppe. Det er en stor og dyr jobb, men det viser også at det går an å utnytte naturressursene på en god måte og rydde opp etter seg. Vi etterlater oss et uberørt område der det som er av forurensning er sikret eller fjernet, forteller Ertsaas.

ALT SORTERES: Det er et møysommelig arbeid som er i gang.
ALT SORTERES: Det er et møysommelig arbeid som er i gang. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Ekstreme forhold

Med tanke på hvor man befinner seg i verden, er dette et ekstremt prosjekt.

– Dette er unikt, og det skjer i Arktis under helt ekstreme forhold og krav til hva vi skal levere i forhold til kvalitet, sier Ertsaas i Store Norske.

– Vi er i en by som er isolert fra omverden. Logistikken er kjempekrevende og man må planlegge godt for å få alt utstyret inn og ut. Nå er det en fin sommerdag med 11 grader, men på vinteren er der jævlig kaldt og ekstreme forhold her oppe, fortsetter han.

UNIKT PROSJEKT: – Dette er utfordrende å gjennomføre dette prosjektet under Arktiske forhold, sier Jan Morten Ertsaas, adm.dir. Store Norske
UNIKT PROSJEKT: – Dette er utfordrende å gjennomføre dette prosjektet under Arktiske forhold, sier Jan Morten Ertsaas, adm.dir. Store Norske Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

Det er kun kulturminner fra før 1946 som blir stående igjen på Svea. Sysselmannens miljøvernavdeling på Svalbard har bestemt hva som skal etterlates for evigheten og hva som skal bort.

– Komplett galskap!

Snakker du om nedleggelsen av gruvene i Svea med folk i Longyearbyen, reagerer de fleste med både sinne og sorg.

Regjeringens beslutning om å legge ned gruvevirksomheten i Svea er et stort åpent sår for mange.

ANLEGGSMASKINER: Noe av utstyret fra gruvene er videresolgt.
ANLEGGSMASKINER: Noe av utstyret fra gruvene er videresolgt. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Den tidligere gruvearbeideren og driftsingeniøren i Store Norske, Bjørn Fjukstad, er rask med svaret når TV 2 spør om hva han tenker om det som skjedd:

– Etter min mening så er dette det komplette galskap og det glade vanvidd!, forteller Fjukstad engasjert.

Han innrømmer at gruveprosjektet i Lunckejell i Svea var et stort pengesluk, men mener at det ble drevet på feil måte av staten.

– Det var en varslet katastrofe. Vi så tidlig at dette kom til å gå feil. Tiltakene som ble gjennomført kunne umulig gå økonomisk. Kostnadene ble større enn gevinst, og det er dårlig butikk, forteller han.

KOMPLETT GALSKAP: – Private eiere kunne ha drevet gruva lønnsomt, hevder Bjørn Fjukstad.
KOMPLETT GALSKAP: – Private eiere kunne ha drevet gruva lønnsomt, hevder Bjørn Fjukstad. Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

– Det ble tatt flere beslutninger som gikk på feil bemanning og det var en dårlig administrasjon uten kompetanse for gruvedrift den gangen, sier Fjukstad alvorlig.

Han fortsetter med kritikken:

– I Lunckefjell ble det valgt feil produksjonsmetode som ble vanvittig dyr i forhold til det du kunne få ut av gruva. Da gikk det fort unna bakke, forteller han.

Mener det kunne vært lønnsomt

Fjukstad er overbevist om at private drivere og eiere kunne ha gjort gruvedrift på Svalbard lønnsomt igjen.

– Vi hadde en gruveplan, finansiering og utstyr og alt var leveringsklart, men det måtte vi bare avslutte når vi ikke fikk til en avtal med Store Norske og Staten, sier Fjukstad.

RIVES: 300 jobbet i Svea på det meste. Nå skal alt bort.
RIVES: 300 jobbet i Svea på det meste. Nå skal alt bort. Foto: Roy-Arne Salater/TV 2

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikke kommentere disse uttalelsene.

– Jeg har ingen kommentarer til hva som har vært diskutert tidligere, sier Nybø til TV 2.

Tidligere gruvearbeider Fjukstad mener imidlertid at Svalbard er «på ville veier».

– Ja, det vil jeg påstå i forhold til de forpliktelsene vi har i henhold til Svalbard-traktaten og bergverksordningen. Den norske delen av Svalbard er på ville veier, påstår Fjukstad.

Han mener også at så lenge staten driver på egen eiendom, så har ikke staten ansvar for å rydde opp.

– Det er deres vurdering, men man har til sammen svidd av over fem milliarder i Svea. Nå er det for sent å reversere drømmen om videre drift i gruvene der, det toget er gått nå, sier Fjukstad.

Næringsministeren: – Riktig avgjørelse

Næringsminister Nybø står på sitt om at nedleggelsen av Svea den gangen var en klok beslutning.

– Nå jobber Longyearbyen med andre energikilder enn kull og det er et usikkert marked. I tillegg er det en forurensende energikilde, så det har også i ettertid vist seg at det var en riktig avgjørelse, sier Nybø.

– Hvordan forsvarer du at det brukes flere milliarder statlige kroner på å rydde opp?

– Kostnadsrammen for prosjektet var opprinnelig 2,5 milliarder, men nå er man nede på 1,9 milliarder. Opprydding er noe som følger med når man driver gruvevirksomhet, derfor må man også ta kostnadene og miljøansvaret med dette, sier Nybø.

MENGDER MED JERNSKROT: Alt må fraktes til fastlandet med båt
MENGDER MED JERNSKROT: Alt må fraktes til fastlandet med båt Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I 2024 skal alt være tilbakeført til naturen.

Fortsatt gjenstår fjerning av flyplass, dypvannskai, bygningsmasse, veier, haller og kjøretøy. Det vil si alt du kan tenke deg av infrastruktur som er fraktet til Svea igjennom mange tiår.

– Jeg er kjempestolt av den jobben prosjektet og hver enkelt medarbeider gjør, men det er klart det er trist å avslutte et viktig kapittel i norsk gruvehistorie, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen.

Børge Hopstad regner med at han er pensjonist når hele ryddeprosjektet er over.

– Det er klart at det er vemodig. Vi er en utdøende rase rett og slett, sier Børge Hopstad, og lemper og kaster rør fra den gamle dusjen han en gang brukte etter endt skift inne i gruven.

Relatert