VALG: Ap-leder Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold avgir sin stemme ved stortingsvalget 2017.
VALG: Ap-leder Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold avgir sin stemme ved stortingsvalget 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Slik gjør Norge korona-forberedelser til valget

Hvordan vi stemmer ved stortingsvalget i 2021 kan bli noe annerledes enn vanlig. Valgminister Nikolai Astrup svarer tydelig om muligheten for å stemme digitalt.

Høsten 2021 skal nordmenn igjen stemme over hvilke partier som skal få mest innflytelse på Stortinget, som vil avgjøre hvordan landets neste regjering ser ut.

På grunn av koronapandemien kan det bli nødvendig å gjøre endringer i måten vi stemmer på. Normalt oppstår det fort lange køer ved stemmelokalene, som kan utgjøre en smitterisiko.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for gjennomføring av valg, har nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede smitteverntiltak og andre beredskapstiltak knyttet til valget i 2021.

– For regjeringen er det helt avgjørende at valget i 2021 kan gjennomføres på en trygg og sikker måte, uavhengig av om vi står i en pandemisituasjon når vi kommer så langt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til TV 2.

– Derfor har vi nedsatt en arbeidsgruppe som er bredt sammensatt med både helsefaglige myndigheter og valgmyndigheter, for å forberede ulike scenarier og se på hvilke smitteverntiltak som må være på plass hvis vi fortsatt står i en pandemisituasjon neste høst, sier Astrup.

Tiltak

Arbeidsgruppen begynte sitt arbeid før sommeren og består av medlemmer fra kommuner, fylkeskommuner, Valgdirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet.

– Vi har heldigvis et godt valgsystem i Norge. Vi har allerede et system for forhåndsstemmegivning som kan vise seg å bli veldig nyttig. Vi har innarbeidede smitteverntiltak i lys av pandemisituasjonen vi står i nå, som vi må ta med oss erfaringene fra og inn i dette arbeidet.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Departementet har også kontakt med valgmyndighetene i andre land for å høste erfaringer om hvordan de planlegger eller har gjennomført valg.

– Det er en rekke helt ordinære smitteverntiltak som vil måtte være på plass om vi står i en pandemisituasjon neste høst. Det handler for eksempel om å holde avstand og bruk av munnbind. Valglokalene neste år skal være trygge, sier Astrup.

Digitalt valg?

Før sommeren ble det vedtatt en midlertidig lovendring som gjør det mulig for partier og uregistrerte lister å samle inn underskrifter til listeforslag elektronisk ved stortingsvalget i 2021.

Bakgrunnen er at utbruddet av koronaviruset kan begrense forslagsstillernes mulighet til å samle inn fysiske underskrifter på listeforslag. Partier og grupper kan fremdeles også samle inn underskrifter på papir.

På spørsmål om hvorvidt digital stemmegivning kan være et alternativ til stortingsvalget 2021, svarer Astrup tydelig.

– Vi har tidligere hatt en pilot med digitalt valg, som ble avsluttet i 2014. Den tekniske løsningen som ble benyttet den gang tilfredsstiller ikke de sikkerhetsfaglige kriteriene som vi har i dag. Det skyldes blant annet at det var en SMS-avhengig løsning, som vi vet har sikkerhetshull, sier Astrup, før han understreker:

– Det er ikke aktuelt nå å ha et digitalt valg i 2021.

– Er det aktuelt å innføre stemmegivning på internett i fremtiden?

– Jeg vil ikke utelukke at det i fremtiden kan være sikre og gode løsninger for gjennomføring av digitalt valg, og vi vet at det er enkelte andre land som har digitalt valg, for eksempel Estland. Så langt har vår vurdering vært at det tryggeste og sikreste er å ha en manuell valggjennomføring, slik vi har det i dag. Men vi ser på løsninger som gjør at det er mulig for folk som for eksempel har synshemming å kunne gjennomføre et trygt valg i valglokalet ved hjelp av digitale løsninger, sier Astrup.