ØKNING: FHI opplyser at det ble meldt 357 nye tilfeller av koronavirus den siste uken.
ØKNING: FHI opplyser at det ble meldt 357 nye tilfeller av koronavirus den siste uken. Foto: Truls Aagedal / TV 2

357 nye koronatilfeller den siste uken

Oslo har hatt det høyeste antall smittede med 24,2 per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

I sin ukesrapport opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) at det de siste tre ukene har vært en økning i antall meldte tilfeller av smittede med koronavirus.

Den siste uken er det meldt om 357 tilfeller, noe som er på nivå med uke 16 og 17. Til sammenlikning var det i uke 31 meldt om 199 nye tilfeller.

Flest nye tilfeller forrige uke ble meldt fra Viken og Oslo. Viken hadde 143 tilfeller i uke 32 mot 45 nye tilfeller i uke 31. Oslo hadde 116 nye tilfeller i uke 32 mot 52 i uke 31.

Totalt 58 kommuner meldte om tilfeller i uke 32.

Oslo har hatt det høyeste antall smittede med 24,2 per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Antall ukentlige sykehusinnleggelser og innleggelser i intensivavdeling er fremdeles lav, opplyser FHI.

Økt reiseaktivitet

Den samlede overvåkningen viser at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, med 10,4 tilfeller per 100.000 innbyggere i uke 31 og 32 samlet.

Det er for tidlig å konkludere med om de siste ukers økning i utbrudd er begynnelsen på en stigende trend. Ifølge FHI ser det ut til at økt reiseaktivitet gir import av smitte, i hovedsak fra land som er omfattet av karanteneplikten.

Folkehelseinstituttet opplyser at det på nåværende tidspunkt er for tidlig å evaluere effekten av de endrede reiserådene fra forrige uke, men at dette vil overvåkes nøye i tiden fremover.

Av de 82 som var registret smittet i utlandet i uke 31 og 32, hadde 26 vært i land som på innreisetidspunktet var såkalt «grønne». 56 personer hadde vært i land som krever karantene ved innreise til Norge.

Testing

Til og med forrige uke hadde 498.090 personer, cirka 9,3 prosent av befolkningen, blitt testet for SARS-CoV-2. I uke 32 ble 40.665 personer testet. Det er nesten en fordobling fra uke 31, da 27.724 personer ble testet.

Når det gjelder alder, er det høyeste antallet meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 32 observert i aldersgruppene 20.39 år og 40-59 år.