SMITTEVERN: En gruppe master-studenter fra psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen hadde tirsdag samlet seg i Nygårdsparken - rundt tre flasker håndsprit.
Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix
SMITTEVERN: En gruppe master-studenter fra psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen hadde tirsdag samlet seg i Nygårdsparken - rundt tre flasker håndsprit. Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix

Dette gjør de med fadderordningene

Noen avlyser mens andre setter inn flere vakter. Slik har skolene løst fadderordningene sine.

Årets fadderordning har knapt vart i tre dager, men har allikevel rukket å bli svært diskutert.

Slik har skolene løst det så langt:

Universitetet i Oslo (UiO)

Rektor Svein Stølen ved UiO forteller at de gjør løpende vurderinger, og stadig gjør justeringer i programmet i dialog med fadderne.

Onsdag har ledelsen på universitetet et møte med de ansvarlige på fakultetene og faddere, noe Stølen understreker er helt etter normalen.

– Da kommer vi hele tiden til å høre deres refleksjoner etter gårsdagen. Jeg var selv rundt på Blindern og snakket med mange faddere og studenter, og så folk holde god avstand, hygge seg og ha god stemning. Det rapporterer også dekanene vi har snakket med i dag, sier han, og legger til at de for sikkerhets skyld leier inn flere vektere for å sikre godt smittevern på campus.

Rektoren ved UiO er klar i sin oppfordring om at studentene står over festingen i forbindelse med studiestart.

– Kos dere på våre sosiale arrangementer. Hold dere til faddergruppen, hold dere til smittevern, og når dere er ferdige med det; gå hjem og legg dere og kom opplagte tilbake dagen etter til nytt faglig innhold, sier han.

– Vi kan bare være klare i vår oppfordring, og våre faddere har vært klare på dette budskapet, legger han til.

I en pressemelding onsdag kveld opplyser universitetet at de avlyser noen arrangementer for studentene på studieprogrammet helseledelse og helseøkonomi.

Dette skjer etter at to studenter har gått i karantene etter nærkontakt med en bekreftet koronasmittet person. Den ene har ikke deltatt på noen arrangementer, mens den andre har hatt begrenset kontakt med andre studenter.

– På grunn av varsel om mulig smitteeksponering blant noen få av våre førsteårsstudenter, har vi valgt å avlyse alle fadderarrangementene for helseledelse og helseøkonomi i regi av fakultetet ut uken, sier rektor Svein Stølen ved UiO.

OsloMet

Rektor Curt Rice ved OsloMet forteller at fadderuken og arrangementene fortsatt er i gang ved universitetet.

– Per nå vurderer vi ikke å avlyse fadderuken ved OsloMet. Vi har strenge smittevernregler, og har gått lengre med avlysninger av arrangementer enn det myndighetene har krevet til nå. Vi gjennomfører for eksempel ikke arrangementer med over 20 personer som inkluderer alkohol, sier han.

Han forteller at universitetet følger utviklingen nøye, holder tett kontakt med kommunen og følger FHIs anbefalinger.

– Det kan være aktuelt å avlyse flere arrangementer dersom vi ser at tiltakene ikke hjelper, og dersom myndighetene anbefaler det, sier Rice.

Universitetet i Bergen (UiB)

UiB opplyser i en pressemelding onsdag at de nå dropper fadderarrangement på kveldstid i regi av universitetet. Årsaken er vurderinger knyttet til totalbelastningen på fadderstyrene og fadderne.

Aktiviteter på dagtid vil holde frem for å sikre en inkluderende studiestart og god introduksjon ved universitetet.

– Dette er unge mennesker som jobber frivillig og gjør en kjempejobb. Vi ser at faddere og fadderstyrene har gjort en god jobb når det gjelder å opprettholde smittevern og sosiale aktiviteter. Denne beslutningen skjer ikke fordi faddere og studentene ikke har vært gode nok på dette, men vi ser at presset både når det gjelder gjennomføringen og også når det gjelder oppmerksomheten fadderuken får nasjonalt over tid blir stor, og for oss er hensynet til studentene helt sentralt her, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal i en uttalelse.

Samdal sier hun var ute og gikk faddervakt i natt og var imponert over det de så av oppførselen til våre studentene fra UiB.

– Det bekreftes også av politiet, og det er hyggelig og noe vi kan være stolte av, sier Samdal.

– De faglige aktivitetene på dagtid vil gå som normalt. Vi kan forsikre våre nye studentene om at vi har et sterkt fokus på at introduksjonen til UiB skal være så god som mulig selv om det er krevende forutsetninger, og så oppfordrer vi selvsagt sterkt til at man i den kommende tiden fortsatt er flinke til å overholde smittevernsregler: Holde avstand, huske håndvask og holde seg hjemme om man er syk.

Norges arktiske universitet (UiT)

Tobias Hjermann er leder for debutuka, som er fadderordningen i Tromsø. Han forteller at alle de fysiske arrangementene der er avlyst.

Dermed gjøres debutuka om til en heldigital fadderordning.

– Den vil ikke avlyses, for da kan alle sitte hjemme og fortsatt være med og følge med på det som skal sendes av arrangementer, sier han.

Hjermann forteller at dette har vært en «backup-plan» hele tiden.

– Så det er bare å gå over litt og få informasjonen ut, så tror jeg folk retter seg etter det, sier han.

Hjermann forteller at de har sett mange gode eksempler på flinke faddere i Tromsø, men at alkohol kan føre til en vanskelig ballansegang for noen.

– Jeg tror alle må tenke litt over at sånn er situasjonen vi lever i nå, og vi må alle være med på en slik felles dugnad når vi skal starte på studiet igjen. For å faktisk bli kvitt koronaviruset, bør man helst sette festingen litt på vent og heller ta en feiring for arbeidet man har gjort sammen, etter på, sier han.

Også ved campuset i Harstad avlyses alle kveldsarrangementer, og kun alkoholfrie dagarrangementer vil gå som normalt. Studenthuset Ludo stenger også i to uker. I Alta og Narvik går opplegget foreløpig som normalt.

Universitetet i Stavanger (UiS)

UiS opplyser i en pressemelding onsdag at de har høy smittevernberedskap på fadderuka.

– Fadderfestivalen er viktig. Vi jobber grundig med smittevern og følger festivalen tett time for time. Vi har nylig styrket vaktholdet, og vi har lav terskel for å avlyse arrangement dersom vi ser at det er nødvendig, sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, i en uttalelse.

Cirka 2600 studenter deltar i fadderuka i Stavanger dette året. UiS opplyser at de siden april har samarbeidet tett med fadderfestivalen for å skape en festival som tar hensyn til smittevern.

– Vi er bekymret for situasjonen for smittespredning blant unge generelt i landet, men vi mener det er bedre smittevern å holde fadderuka i gang enn å avlyse den. Vi har lagt opp til organisert studentsamhold med vektlegging av smittevern, og vi mener dette vil være med på å forebygge smitte, påpeker rektoren.

Ekstra mange frivillige og faddervakter deltar i år, og mange profesjonelle vakter er leid inn.

– Vi har nylig styrket vaktholdet på campus, og vi er forberedt til å gjøre mer radikale tiltak dersom vi ser at det er nødvendig, sier Mohn, og legger til at UiS har tett dialog med Stavanger kommune om utviklingen med tanke på smittespredning og eventuelle tiltak.

Fadderleder Una Ruzic har sammen med fadderstyret og beredskapsledelsen ved UiS tidlig i vår gjort en rekke vurderinger og grep for å hindre at smitte sprer seg på campus og UiS ved studiestart.

– Et viktig tiltak på fadderfestivalen i Stavanger er at studentene er delt opp i grupper som ikke teller flere enn 20 personer. Meningen er at studentene skal holde seg med gruppa si gjennom hele festivalen og ikke delta i andre faddergrupper. På denne måten vil færre studenter omgås uka gjennom, forklarer Ruzic.

Et tjuetall av arrangementa er alkoholfrie av hensyn til smittevern. Fadderlederne har også blitt kurset i krisehåndtering og smittevern i forkant av fadderuka.

NTNU

I Trondheim avlyses flere fadderarrangementer etter at en student i et av fadderutvalgene har fått påvist koronasmitte.

Hele fadderutvalget ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er satt i karantene, sa konstituert dekan Tine Arntzen Hestbek til Adressa tirsdag. Samtidig har fadderutvalget avlyst alle større arrangementer denne uka.

Studenten som er smittet, fikk det positive testresultatet helga før fadderuka startet. Hestbek sier fadderutvalget har fulgt alle retningslinjer, og at Trondheim kommune nå jobber med smittesporing.

NMBU

NMBU opplyste onsdag morgen til TV 2 at deres program fortsatt er i gang etter planen.

BI

Studentorganisasjonen ved BI, BISO, avlyser resten av fadderuka for sine studenter i Oslo som følge av kritikken for brudd på smittevernreglene.

– Etter å ha sett utviklingen, ser vi det ikke som forsvarlig å fortsette, og har dessverre besluttet å avlyse de resterende aktivitetene våre, sier leder av BISO Oslo, Bendik Mansika i en pressemelding som ble sendt ut natt til mandag.

BISO Oslo tok, sammen med Fadderullan Oslo, beslutningen etter andre dagen med gjennomføring, og de er lei seg for konsekvensene det får for studentene. Tidligere på dagen tok Graduate Student Society, fadderuken for masterstudenter, samme avgjørelse om å avlyse resterende arrangement ut uken.

Universitetet i Sørøst-Norge

Fadderstyrene i Vestfold og Drammen besluttet i dag å avlyse sine arrangementer. På de øvrige campusene går arrangementene som planlagt, men studentene oppfordres nå til å droppe de private festene.

Studentenes organisasjoner, Studentsamskipnaden (SSN) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) går sammen om å oppfordre studentene til å begrense alkoholinntaket, og tillater ikke spontane fester på campus og i studentboligene.

– Det har vært flott å se at studentene er tilbake på campus. Under de offisielle arrangementene i fadderuka i regi av studentene, overholdes smittevernbestemmelsene.

– Vi har erfart at arrangørene har hatt god kontroll. Men av og til utenfor rammen av arrangementene, samles studentene i for store grupper, og glemmer å holde avstand. I den situasjonen vi er i akkurat nå med økt smittespredning, har vi derfor besluttet å ikke tillate private fester på våre campuser. Dette er bestemt av Studentdemokratiet, Universitetet og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge i fellesskap, sier rektor Petter Aasen.