– Vi advarer mot alle utenlandsreiser

Alle grønne land blir nå gule, og regjeringen sier at alle som vurderer å reise utenlands bør droppe dette.

Etter planen skulle regjeringen komme med oppdaterte reiseråd på fredag. Men onsdag hasteinnkalte Erna Solberg til pressekonferanse hvor tema er koronasituasjonen og reiser.

Følg pressekonferansen øverst i saken!

– Vi vil ikke tilbake til tiden etter 12. mars. Vi ønsker fortsatt ha den friheten. Hele det norske folk viste en enorm tålmodighet og viljestyrke i møte med strenge smitteverntiltak, sier statsminister Erna Solberg.

– Risiko vi var klar over

Statsministeren innrømmer at vi nå står på et vippepunkt.

– I landet som helhet har vi relativt lave smittetall sammenlignet med andre land. Men vi har hatt flere lokale utbrudd, og smittetallene øker. Vi visste at vi med en gradvis og kontrollert gjenåpning ville få økt smitte i samfunnet. Dette var en risiko vi var klar over. Men vi ønsket ikke begrense folks frihet enn det som var absolutt nødvendig, sier hun.

De viktigste punktene fra pressekonferansen

Alle grønne land blir nå gule.

Det innføres ikke karanteneplikt ved reiser til gule land.

Regjeringen forlenger innstramminger for cruisetrafikken med en uke.

Polen, Malta, Island, Kypros, Nederland og Færøyene blir markert røde.

Regionene i Sverige som er «røde» i Sverige er Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna og Örebro. I Danmark er Sjælland, utenom hovedstadsregionen, og Midt-Jylland markert «røde».

Regjeringen gjeninnfører karanteneplikt for alle som har vært i kontakt med en smittet person.

Indre grensekontroll forlenges i to nye måneder.

Regjeringen etablerer koronatestsenter på flere flyplasser, havner og grenseoverganger.

Tidligere denne uken ble det kjent at FHI anbefalte at en rekke nye land og flere områder i Sverige og Danmark ble markert som røde.

– På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås, sier statsministeren.

– Vi advarer mot å reise utenlands nå. Det er som i trafikken, du skal ikke kjøre på gult, slår Solberg fast.

– Den gule fargen har som hensikt og få alle til å stoppe opp, og for å gjøre folk oppmerksomme på om reisen er nødvendig. Det vil ikke være reisekarantene fra gule land, men ingen land vil nå være grønne, sier helseminister Bent Høie.

Nye røde land

Polen, Malta, Island, Kypros, Nederland og Færøyene er nå markert som «røde». Det er også seks regioner i Sverige og to regioner i Danmark.

Regionene i Sverige som er «røde» er Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna og Örebro.

I Danmark er Sjælland, utenom hovedstadsregionen, og Midt-Jylland markert «røde».

Karenteneplikten for de nye landene og regionene i Norden inntrer fra midnatt natt til lørdag.

FHI vurderer om land skal være grønne eller røde, ut ifra grensen som er satt til 20 nye covid-19-tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.

– Vi kan ikke forby folk å reise, men vi kan si at vi ikke anbefaler det. Jeg oppfatter at folk forstår veldig godt, og at mange gir uttrykk for engstelse for det som skjer nå, sier statsministeren.

Solberg forsvarer grunnen til at de ikke innfører karantene for gule land blant annet med at det er grenser for hvor lenge de kan begrense folks frihet.

– Det er også massevis av arbeidsplasser i Norge, og reiselivsnæringen er avhengig av reiser inn til Norge, sier statsministeren og legger til:

– Vi er en del av en større europeisk familie som kommer til å være kjempeviktig fremover blant annet med tilgang til medisiner, utstyr og samarbeid. Da er det viktig at vi er forutsigbare for de andre landene også.

Testing er frivillig

Regjeringen innfører fra i dag igjen karanteneplikt for alle nærkontakter til en bekreftet smittet person. Karanteneplikten vil dermed igjen gjelde alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – og ikke bare hustandsmedlemmer, opplyser regjeringen.

Det vil bli utplassert testsenter ved utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i Norge. Testingen vil være gratis og frivillig, og det er staten som tar regningen.

– Det er et viktig prinsipp i helsetjenesten at testing og helsetjenester bør være frivillig så langt det lar seg gjøre. Vi håper at mange vil benytte seg av tilbudet, og det har også vært et etterlyst tilbud av mange, sier Høie.

Helseministeren sier imidlertid at de vil vurdere situasjonen hele veien.

– Vi må se på erfaringer fra Island, som har hatt obligatorisk testing. De er nå et land med høy smitte, og vi må se på effekten av den type tiltak, sier han.

Forbereder for tre scenarier

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de nå planlegger for tre scenarier.

– Det ene er at vi vil klare oss med lokale utbrudd. Her håper vi at vi løpende klarer å ta ned disse utbruddene med rask testing og tiltak.

– Det neste er hvis vi ikke klarer å holde det på lokalt nivå og får utbredelse nasjonalt. Da vil helsetjenesten settes under et press.

– Det tredje er at den globale situasjonen forverres. Situasjonen i verden påvirker hvordan vi kan håndtere situasjonen i Norge.