Ordfører: – Ikke reis til Oslo

I frykt for et nytt smitteutbrudd i kommunen ber ordføreren i sørlandskommunen Farsund om at innbyggerne unngår tur til Oslo.

- Vi ser at resultatene og smittefaren i Oslo og andre tettsteder er sterkt stigende. Oslo er det vi kaller rød sone, da kan ikke vi skjønne at noen skal utsette seg selv og andre ved å oppsøke de farene, sier ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) til TV 2.Nå ber han sine medmennesker i kommunen om å unngå hovedstaden.- Vi ønsker derfor be innbyggerne om å unngå reiser dit. Velger noen likevel å reise dit, så må de i hvert fall vur