HVA FIKK HAN VITE? Finanskomiteen vil nå ha svar på hva finansminister Jan Tore Sanner (H) fikk av informasjon rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef.
HVA FIKK HAN VITE? Finanskomiteen vil nå ha svar på hva finansminister Jan Tore Sanner (H) fikk av informasjon rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Foto: Lise Åserud/ NTB/Scanpix

Krever svar fra finansministeren etter høring i Tangen-saken

Her er spørsmålene Arbeiderpartiets Hadia Tajik har sendt finansminister Jan Tore Sanner etter høringen om ansettelsen av ny den nye oljefondsjefen.

Mandag måtte sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb, leder for representanskapet i Norges Bank, forklare seg for Finanskomiteen på Stortinget om prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Brodtkorb sa da at representantskapet, som holder tilsyn med Norges bank, mener at det er skjedd flere brudd på regelverk og lover i prosessen. De mener at Tangens fortsatte eierskap av en stor eierandel i fondet Ako Capital kan føre til interessekonflikter i hans rolle som oljefondsjef. Dette var sentralbanksjef Øystein Olsen helt uenig i.

Brudd på loven?

Sentralt under høringen var en telefonsamtale mellom finansminister Jan Tore Sanner (H) og Øystein Olsen få dager før ansettelsen av Tangen ble gjort kjent. Brodtkorb påpekte i sin forklaring at Øystein Olsen kan ha brutt sentralbankloven hvis han ikke informerte Sanner om at Nicolai Tangen skulle fortsette sitt eierskap i fondet AKO Capital. Dette var også Olsen uenig i, og han sa at han også var usikker på hva han hadde sagt om Tangens fortsatte eierinteresser til Sanner.

Imidlertid sa sentralbanksjefen at han husker godt at Jan Tore Sanner «uttrykte bekymring» for ansettelsen:

– For å være helt åpen og ærlig snakket vi om Tangens økonomiske bakgrunn, særlig med tanke på formuesdisposisjoner, beskatning og omdømmemessige utfordringer. Statsråden startet og avsluttet med å gi uttrykk for bekymring.

– Han avsluttet samtalen ved å si at: «Nå har jeg gitt uttrykk for min bekymring». Men han sa også at det er Norges Banks ansvar å foreta ansettelsen, fortalte Olsen under høringen.

Krever svar

Rett etter høringen var ferdig, gikk Hadia Tajik, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, til kontoret og skrev brev til finansminister Sanner. Hun vil ha svar på følgende:

«Kva er finansministeren sin versjon av kontakten med sentralbanksjefen i samband med tilsetjinga av ny dagleg leiar for NBIM?

Kva karakteristikkar gav han sjølv i samtalen Olsen refererer til?

Kva vart diskutert om Tangen sine økonomiske interessar opp mot rollen som dagleg leiar for NBIM?

Fekk han informasjon om at Hovedstyret i Norges Bank i oppstart av prosessen med ny sjef for Oljefondet hadde godkjent premisset om fortsatt eigarskap i AKO?»

Tajik ønsker i dag ikke å kommentere spørsmålene til finansministeren. Finansdepartementet har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse. Finansminister Jan Tore Sanner har nå formelt en uke på seg til å svare på spørsmålene fra Tajik. Finanskomiteen skal komme med en innstilling etter høringen om Tangen-ansettelsen innen 21. august.